Stockholm borde stötta, inte motarbeta, sina lag!

Idag kan man läsa i DN (ej på nätet) att Spårvägen HF inte får tillåtelse att sätta upp sina sponsorskyltar i hemmahallen, samtidigt som den borgerliga majoriteten i idrottsnämnden den 20 december 2011 beslutade att höja avgifterna för lagen att hyra hallarna.

När samma borgerliga majoritet förra året beslutade att sänka föreningsbidraget sa ansvarigt borgarråd Regina Kevius till SvD att ”föreningarna kan skaffa extern finansiering” och att ”det lätt att luta sig tillbaka och bara ta emot kommunala bidrag”. I år höjs hyreskostnaden för vuxna att hyra hallar, samtidigt som det alltså inte är möjligt att få in tillräckligt med extern finansiering eftersom lagen inte har rätt att sätta upp sponsorskyltar i stadens hallar. Om den borgerliga majoriteten anser att föreningarna ska finansiera sin verksamhet genom extern finansiering måste de ju se till att infrastrukturen som möjliggör det är på plats!

Vi menar att det är oansvarigt av den borgerliga majoriteten i staden att finansiera stadens verksamhet allt mer genom avgiftshöjningar och ser med stor oro på vilka konsekvenser det får. När de väljer att ändå höja avgifterna är det helt orimligt att Regina Kevius inte säkerställer att lagen i alla fall har möjlighet att ta in den externa finansiering de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet.

Jag tycker att det vore en stor förlust för Stockholm om Spårvägen HF väljer att flytta sin verksamhet till någon av våra kranskommuner och anser att staden borde stötta sina lag, inte motarbeta dem!

Här finns vårt pressmeddelande om saken.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad

One thought on “Stockholm borde stötta, inte motarbeta, sina lag!

Kommentarer inaktiverade.