Ännu en Fairtrade City – men fortfarande inte Stockholm

Idag beslutade kommunstyrelsen i Järfälla att ställa sig bakom en motion av två Socialdemokrater om att kommunen ska bli en Fairtrade city/Rättvisemärkt stad (se ärende 15). Bifallningen innebär att Järfälla arbetar för en mer etisk konsumtion både som konsument och upphandlare samt att kommunen ska ta kontakt med det lokala näringslivet för att undersöka om kriterierna för Fairtrade City kan uppfyllas.

Redan idag finns 48 Fairtrade cities i Sverige – Stockholm är tyvärr inte en av dem.

Den 17 oktober förra året lämnade jag in en motion till Stockholms kommunfullmäktige om att även Stockholm ska bli en Fairtrade city (läs om varför här). Förra gången Socialdemokraterna krävde detta vägrade den borgerliga majoriteten med hänvisning till juridiska problem och att staden inte kan ställa krav på hur verksamhet bedrivs i andra länder. Stockholms moderata finansborgarråd Sten Nordin menade den gången att vägran inte säger något om majoritetens ambitioner på området utan att det ”i enlighet med stadens upphandlingspolicy är möjligt för upphandlande förvaltningar och enheter inom staden att ställa såväl sociala som miljömässiga och andra krav”. Vi vill alltså se till att förvaltningarna inte bara kan om de vill, utan måste ställa sådana krav!

Det handlar om att se till att de som producerar varorna Stockholms kommun konsumerar, oavsett var de produceras, har rätt att vara medlem i en fackförening, att det inte är barnarbete, att löner betalas ut och att arbetare inte låses in i fabriker på kvällen. Det handlar om problem i andra delar av världen, som inte stirrar oss i ögonen varje dag, men som vi som kommun, som företagare och som konsumenter påverkar och påverkas av. Det globala är sedan länge också lokalt. Vårt lokala ansvar är därför också globalt.

Så jag hoppas att den borgerliga alliansen i Stockholm med Sten Nordin i spetsen tar intryck av sina partikamrater i Järfälla och denna gång beslutar att bifalla motionen om att göra Stockholm till en Fairtrade city.

Kan London så kan vi!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad