Enkla sätt att möjliggöra spontanidrott!

I lördags skedde andra aktiviteten i 50-turnén (min idrottsturné i Stockholm), då åkte vi skridskor i Vasaparken (du kan läsa om det här). Skridskoåkning är verkligen en fantastisk spontanidrott vintertid! Förutsatt att man har skridskor såklart…

Ett enkelt sätt att göra skridskoåkningen mer tillgänglig vore att vid varje stor konstfrusen bana ha uthyrning av skridskor och hjälm, det skulle öka möjligheten för även de som inte är lika aktiva att ta del av skridskobanorna. Jag har ju ingen undersökning som visar detta men det verkar ju logiskt att det framförallt är de redan fysiskt aktiva som äger egna skridskor.  En konkret förbättring i just Vasaparken vore att ha någon form av reling eller enkelt staket längs ena sidan så att man underlättar även för oss ovana åkare att ta sig upp på isen, i nuläget behöver man nästan någon som håller i en om man är ostadig.

Ett förslag vi fick av en pappa på isen var att man borde se över tiderna när man får ha klubba och boll/puck. I dagsläget är det endast kvällstid (19-21), vilket innebär att många som åker med mindre barn måste bryta mot reglerna för att kunna lira. Min spaning var att ungefär hälften av åkarna bröt mot regeln även när jag var där (11-12) så det verkar klokt att antingen införa även en morgontid när klubba är tillåtet eller dela isen i en klubbfri och en klubbtillåten del. Att skapa förutsättningar för barn att vara på isen med klubba är ju också ett sätt att göra bandy och hockey till spontanidrott igen vilket förmodligen skulle möjliggöra för många barn som aldrig kommer ha råd att spela framförallt hockey att ändå lira lite om vintrarna!

Utvecklingspotential, tre konkreta punkter:

  • Uthyrning av skridskor & hjälm vid alla större isar
  • Ställ en reling/ett staket vid ena sidan på Vasaparkens isbana
  • Skapa tider/förutsättning för åkning med klubba dagtid

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad