Vad hände med SOL-hallen?

Det är ingen nyhet för någon som idrottar i Stockholm att det råder akut anläggningsbrist. Det finns för få idrottshallar och för få fotbollsplaner, alla idrotter har samma problem och väldigt få har möjlighet att bredda sin verksamhet även om de skulle vilja. Gymnasterna är inget undantag.

Gymnasterna har dock en problematik som många andra idrotter inte drabbas av, nämligen att de behöver otroligt mycket utrustning. När anläggningen då inte är ändamålsenlig så att utrustningen kan vara permanent i hallen innebär det att en väldigt stor del av träningstiden går åt till att ta fram och plocka undan utrustning. Jag tycker att följande filmklipp från NIF-gymnasterna i Trollhättan illustrerar detta med all önskvärd tydlighet:

Skulle vi i Stockholm se till att bygga en eller ett par ändamålsenliga hallar för gymnastik så skulle detta självklart underlätta även för andra idrotter som behöver idrottshallar (där handboll, basket och innebandy är de största) eftersom det skulle frigöra tider i hallar som är mer ändamålsenliga för andra idrotter.

Det fanns under 2010 en industrilokal i Fruängen som kanske hade kunnat göras om till en ändamålsenlig lokal för gymnastik. Idrottsförvaltningen bedömde att det vore lämpligt att pröva att göra om just industrilokaler till idrottsanläggningar. Tyvärr följdes denna bedömning inte upp av ansvariga politiker (dvs. idrottsborgarrådet och idrottsnämnden) utan ärendet försvann från dagordningen och den utpekade lokalen i Fruängen hyrdes av ett kommersiellt företag. Idag finns ingen ändamålsenlig gymnastikhall i idrottsnämndens investeringsbudget, vad hände med SOL-hallen?

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad

3 thoughts on “Vad hände med SOL-hallen?

  1. Jag har noterat att nuvarande ledning i stadshuset har långt kvar till förståelse av föreningsverkligheten. Eller kan det vara så att det inte finns någon sammanhållen politik för motions och tävlingsidrott, börjar tro det. Spårvägen HF Stockholm har just fått beskedet att vi inte får ha Tekla skyltar i hallen annat än under vårt arrangemang. Kinden änden blir då att vi måste boka en timme till vid våra matcher till en ökad kostnad för vår del på 17-20 tusen kr mer/år. Pengar vi skulle kunna lägga på barn och ungdomslagen går nu till staden för fallets som skulle kunna nyttjas till idrottsverksamhet.

    1. Ur mitt perspektiv verkar det som att den borgerliga majoriteten gör vad som helst för att spara på pengar. Och inte bryr sig om hur det drabbar föreningslivet. Det här med reklamskyltarna verkar dock bara vara rent principiellt. Det är helt orimligt att ta mer betalt för hyror och kräva att lag ska externfinansiera sin verksamhet utan att skapa förutsättningar för er i föreningarna att ta emot sponsring.

Kommentarer inaktiverade.