Skottland – Europas nästa Fairtrade nation?

Det är inget nytt att Storbritannien ligger i framkant i arbetet med fairtrade, London marknadsför sig exempelvis som Fairtrade capital. Men det är inte bara i England som fairtrade-arbetet är prioriterat och initierat. Sedan ett par år tillbaka kämpar Skottlands regering för att Skottland ska få bli en av världens första Fairtrade Nation.

För att nå målet stöttar regeringen bland annat Skottlands Fairtrade forum och arbetar aktivt med att stötta städer som vill bli Fairtrade cities och idag finns drygt 60 Fairtrade cities i landet. I den skottska regeringens arbete för att bli en Fairtrade Nation ingår inte bara stimulans och stöd för städer som vill bli fairtrade cities, utan de arbetar också för att exempelvis skolor i Skottland ska bli fairtrade. Idag finns 171 Fairtrade-skolor i Skottland och 65 % av de skottska utbildningsinstitutionerna för högre utbildning är fairtrade. Det är rätt häftigt.

I Sverige finns det många kommuner som arbetar hårt med fairtrade, men mig veterligt gör regeringen inga särskilda satsningar för att uppmuntra sådant arbete. Hur stor andel av de svenska universiteten har fått fairtrade-diplomeringen? I Sverige är vi ofta stolta över vår starka arbetsrätt och visst skulle det kunna vara en naturlig utveckling att vi också siktade mot att bli en Fairtrade Nation?

Summa summarum är att den skotska regeringen lägger pengar på sitt Fairtrade forum men också på att stödja utvecklandet av Fairtrade cities i landet. I Stockholm finns idag inget påbörjat arbete eller ens ambition att bli en Fairtrade city. 2008 avslog den borgerliga majoriteten vårt förslag om att satsa på ett Fairtrade Sthlm. I höstas lämnade vi in ännu en sådan motion. Jag förutsätter att dagens utspel från Ewa Samuelsson (Kd) innebär att de kommer rösta för att Stockholm blir en Fairtrade city!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad