Utförsäljningarna av allmännyttan godkändes inte av kommunfullmäktige igår!

Igår lyftes ärendena om försäljningen av tusentals hem som jag skrivit om tidigare i kommunfullmäktige. Eftersom det rör sig om två gigantiska affärer måste dessa godkännas av kommunfullmäktige innan besluten från Familjebostäder och Svenska Bostäders styrelser går igenom.

Efter en nästan tre timmar lång debatt fick vi i oppositionen igenom en återremiss i ärendet så ännu är affären inte godkänd.

Flera forskare, såsom McCrone, Stephens och Kemeny, har pekat på sambanden mellan en stark allmännytta i alla stadens stadsdelar och en mindre skarp segregation. Vi vet att en strakt allmännytta kan vara en viktig nyckel för att komma tillrätta med ett av de stora problemen i vår stad, segregationen. Ändå väljer den moderatledda majoriteten att sälja mer och mer av allmännyttan.

Varken Sten Nordin eller Joakim Larsson kan heller svara på frågan om hur mycket av allmännyttan de är villiga att sälja. Faktum är att om den moderatledda majoriteten får fortsätter att sälja ut i den takt de gjort sedan 2007 kommer Stockholms allmännytta om 10 år vara mindre än 12 000 lägenheter. Det är en utveckling som bland annat kommer att öka segregationen i en av Europas mest segregerade storstäder.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad