Kombostäder: Ett litet steg mot en fungerande bostadsmarknad

Igår sa den borgerliga majoriteten i Stockholm ja till en motion som jag skrivit tillsammans med Tomas Rudin, Karin Hanqvist och Leif Rönngren. Motionen handlar om ett litet och enkelt, men viktigt, förslag som kommer att kunna göra det möjligt för fler unga att få förstahandskontrakt. Vi kallar det kombostäder (och Tomas har skrivit om det både sin blogg och i SvD ihop med Gabriel Wikström).

Vi har, liksom många andra, konstaterat att det finns för få ettor för att studenter och unga stockholmare ska få egen bostad. Studenter och unga har också generellt för låga inkomster för större lägenheter än ettor.

Alltså måste vi se över både hur vi kan öka beståndet av ettor, men också hur vi kan göra det möjligt för studenter och unga att hyra andra lägenheter. En sådan möjlighet skulle kunna vara en ny form av hyreskontrakt, där flera personer kan söka samma kontrakt. Kombostäder skulle kunna sökas av en person som söker dela lägenhet med någon annan köande eller av två eller flera personer som söker dela en lägenhet tillsammans. Varje person i kombolägenheten betalar sin egen hyra och har ett eget kontrakt, men kök, badrum och hall delas. Kombolägenhet skulle kunna erbjudas av de allmännyttiga bostadsbolagen i första hand, men också av andra hyresvärdar som ser värdet i att möjliggöra för unga och studerande att bo i Stockholm. Stockholm stads bostadsförmedling skulle kunna samordna förmedlingen.

Det är ett enkelt sätt att skapa fler tillgängliga bostäder för Stockholms unga och studerande. Som vi sa i pressmeddelandet igår är det glädjande att den borgerliga majoriteten säger ja. Nu är det upp till oss att se till att de inte bara säger ja på pappret, utan också följer upp och förändrar ägardirektiven för de allmännyttiga bostadsbolagen samt för bostadsförmedlingen. Ser fram emot att få se vårt förslag i den borgerliga majoritetens budget för kommande år!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad