Nu tömms de allmännyttiga bolagen på både lägenheter och kapital

Imorse bekräftades beslutet som togs i kommunfullmäktige den 28 maj om extra utdelning ur bolaget AB Familjebostäder av Familjebostäders styrelse.

För Familjebostäder innebär beslutet att man plockar ut 612 miljoner kronor, samtidigt som vinsten 2011 var 388 miljoner kronor. Den moderatledda majoriteten tar alltså ut mer pengar ur bolaget än vad vinsten var. Konsekvensen med denna typ av hantering innebär att man tömmer bolaget på kapital, kapital som borde användas till att bygga fler bostäder i bostadsbristens Stockholm!

388 612 = -224

En invändning mot beslutet är att det är tveksamt om det är lagligt. Att ta ut ett större belopp än föregående års resultat är en tolkning av gällande lag som vi känner stor tveksamhet inför. Men framförallt handlar motståndet mot beslutet om hur den borgerliga majoriteten använder hyresgästernas pengar och hur de inte tar ansvar för den enorma bostadsbristen i Stockholm.

På inget sätt har den moderatledda majoriteten kunnat visa att medel faktiskt förs över från bostadsbolagen till de syften som avses i lagstiftning (bostadsförsörjningsåtgärder som stärker social sammanhållning och integration). Vår farhåga är att moderaterna & co. helt enkelt väljer att ”dubbelbeskatta” allmännyttans hyresgäster och låta dem betala för den delen av stadens verksamhet som majoriteten annars inte har råd med. Att sälja av tillgångar för att finansiera löpande verksamhet är en direkt felaktig politik som vi innerligt hoppas att den borgerliga majoriteten inte slår in på. Det är naturligtvis lockande för den som vill avstå från jobbiga beslut men det är uppenbart oansvarigt att göra det till norm för stadens ekonomiska politik.

Bolagens kapital borde användas till att bygga fler bostäder! Istället för att bolagen tappar resurser skulle dessa kunnat ha använts för att producera fler nya hyresrätter. När den moderatledda majoriteten på samma fullmäktigemöte sålde en stor del av allmännyttans bestånd (och tusentals Stockholmares hem) var argumentet att ”Moderaterna säljer för att bygga mer allmännytta och upprusta befintlig”. Nu vet vi att detta argument inte är sant. För samtidigt tar de ut mer pengar än vad bolaget gjort i vinst. Staden tjänar på en rörlig bostadsmarknad. Att tömma bolagen på pengar istället för att bygga fler bostäder är en politik som försämrar möjligheten för många Stockholmare att hitta någonstans att bo och försvårar eller omöjliggör för arbetstagare och studenter att flytta hit!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad