Vad är grejen med Gubbängsfältet – 25:e aktiviteten

Nu i helgen pågår Eken Cup på Gubbängsfältet, det är en oerhört uppskattad handbollsturnering som spelas på fältet varje år. Det ihållande regnet är knappast optimalt för en cup som spelas ute på en öppen gräsmatta, jag hoppas verkligen att de får bättre väder under avslutningen.

I Stockholm nu ett förslag på att göra om Gubbängsfältet till ett sportfält med fler konstgräsplaner för att fältet ska kunna utnyttjas flitigare av stadens idrottslag. Samtidigt finns en väldigt stark lokal opinion för att behålla fältet öppet precis som idag. Idrottsnämnden beslutade i september 2011 att remittera ärendet till den lokala stadsdelsnämnden för att få in deras synpunkter i ärendet. Ärendet behandlades sedan i Farsta stadsdelsnämnd i mars och en oenig nämnd beslutade att det är välkommet att göra om fältet till ett sportfält, självklart med reservationen för att Eken Cup måste kunna genomföras även efter att fältet gjorts om.

För att verkligen kunna bilda mig en egen uppfattning kring turerna om Gubbängsfältet bestämde jag mig för att ta en tur dit en vanlig dag och genomföra 50-turnéns 25:e aktivitet. Vi testade att jogga kring fältet och provade på den korta löparbanan. Samtidigt som vi var där var en förskoleklass ute och motionerade på fältet och vi mötte många motionärer längs gångvägarna och på stigarna.

Det är inte en lätt avvägning. Stockholm är i enormt behov av fler idrottsytor av alla slag och samtidigt är de öppna grönområdena en stor del av Stockholms charm. Jag tror att man skulle vinna på att anlägga fler konstgräsplaner vid Gubbängsfältet, så länge det inte innebär problem att anordna Eken Cup. Det bästa vore att göra så som den lokala socialdemokratiska gruppen föreslog på stadsdelsnämndsmötet:

Att stadsdelsnämnden organiserar ett öppet möte, tillsammans med idrottsnämnden, om Gubbängsfältet där invånare, idrottsföreningar, idrottsnämnden och andra intresserade kan diskutera förslagen om förändringar av fältet och dess konsekvenser.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad