Låt inte den här generationen bli förlorad – Budget 2013

Stockholms idrottsförbund skriver i DN Sthlm:

”Låt inte den här generationen bli en förlorad generation som inte fick chansen att börja med sin idrott eftersom det inte fanns någon plats att vara på.”

Detta apropå den akuta bristen på hallar i Stockholm som gör att en del barn helt enkelt inte får plats i idrottsföreningarna. 3000 barn står i kö till gymnastiken i Stockholm. På samma tema så pryder Svd idag sin framsida med en illustration av hur antalet fotbollsplaner per barn minskat i Stockholm de senaste 30 åren. Från ca 600 per plan till 1000 nu.

Den borgerliga majoriteten i Stockholm försökte i budgetdebatten idag låta som om de har ambitioner för idrottspolitiken, men sanningen är att ambitionerna bara är tomma ord.

En Socialdemokratisk budget för idrottspolitiken i Stockholm skulle innebära satsningar istället för ökade kostnader på idrotten i skolan, ökade satsningar på simkunnigheten, höjda föreningsstöd, riktade satsningar på ledare, skidspår i hela Stockholm vintertid, fler båtplatser och framförallt en ökad takt i utbyggnaden av idrottshallar och fotbollsplaner i Stockholm.

Med vårt budgetförslag tillkommer följande satsningar på idrotten:

  • 6 miljoner kr i simkunnighetssatsning
  • 15 miljoner kr minskade kostnader för skolidrott/skolsim
  • 3 miljoner kr för badvakter på utomhusbaden
  • 1 miljon kr för att lägga skidspår i hela staden vintertid
  • 15 miljoner kr ökat föreningsstöd & ledarutbildning
  • 40 miljoner kr anställningskostnader
  • 450 miljoner kr i utökad investeringsplan
Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad