Om du vill ha löften, be en moderat. Om du vill ha bostäder, be en socialdemokrat!

Dagens budgetfullmäktige inleddes med en debatt om stadens bostadsbolag. Här publiceras mitt inledningsanförande:

Margret Thatcher sa en gång:
“Om du vill ha något sagt, be en man. Om du vill ha något gjort, be en kvinna”. 
I Stockholm är det kanske mer sant att säga:
Om du vill ha löften om bostäder, be en moderat. Om du vill ha bostäder, be en socialdemokrat.

 Utöver det så har Stockholms bostadspolitik har mycket lite att lära från Thatcher,  som sålde ut tusen och åter tusen hyresrätter. Resultatet känner vi allt för väl. En miljon sålda hyresrätter gav uteblivna investeringarna i nästa generations britter. Gav bostadsbubbla och spekulation. Gav knappast den ägandets demokrati som 80-talets konservativa talade sig varma för.Det är misstag vi känner allt för väl och som den moderatledda majoriteten borde akta sig för att upprepa. 

Jag är född 1987, just det år då Thatschers utförsäljningar nådde miljonstrecket. Jag bor idag i en hyresrätt i andrahand, en rätt otrygg bostadssituation som jag delar med en stor andel av mina generationskamrater, även om det var rätt många år sedan vi på pappret blev vuxna.  

Stockholms stads tre allmännyttiga bostadsbolag är tre bolag med stor potential. Det är Sveriges största bostadsbolag, men de verkar också i Sveriges största stad. Sett till antalet invånare finns det större bostadsbolag i andra städer och faktum är att våra bolag blir mindre i en rasande fart. Det är en utveckling jag vill vända!

Våra bolag är de största bostadsbolagen i ett Stockholm där bostadsbristen är enorm. Där hälften av de unga vuxna saknar egen bostad. Våra bolag är de största bostadsbolagen i ett Stockholm där det idag finns 30 000 färre hyresettor, privata såväl som allmännyttiga, än vad det fanns när jag föddes. Våra bolag är allmännyttiga bostadsbolag i ett Stockholm där allmännyttan behövs!

 Vi socialdemokrater vill att våra bostadsbolag ska ta bostadsförsörjningsansvar, inte bara genom att bygga mer, utan också genom att investera i nästa generations stockholmare. Vi vill höja ambitionen för hur mycket allmännyttan ska bygga, men vi vill också att bostadsbolagen ska ta ett större ansvar för att bygga små lägenheter och att 20% av bolagens nyproduktion ska vara studentbostäder. Vi vill att bostadsförmedlingen ihop med bostadsbolagen tar ansvar för att göra det möjligt för fler med kollektivboende så att fler unga och studenterkan få möjligheter på bostadsmarknaden. Vi politiker har ett särskilt ansvar att ge nästa generation möjligheter. Genom våra allmännyttiga bostadsbolag vill vi socialdemokrater investera i morgondagens stockholmare.

Till de stockholmare som lyssnar idag vill jag vara tydlig:
Vill ni ha löften om en bostadspolitik för morgondagen, be Joakim Larsson.
Vill ni ha morgondagens bostadspolitik och fler bostäder i Stockholm? Be oss socialdemokrater!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad