Tryggt runt Årstaviken – 45:e aktiviteten

50-turnéns 45:e aktivitet var en joggingtur runt Årstaviken. Trots regntung luft var det många människor ute som joggade, rastade hundar, promenerade eller lekte med sina barn.

I juni 2012 presenterade Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Magnus Åkesson forskningsrapporten Spontanidrott för vilka? – En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret. Rapporten visar att skillnaderna i nyttjandet av de planlagda ytorna för spontanidrott är starkt överrepresenterade av pojkar (80%) jämfört med flickor (20%).

Detta tycks inte beror på viljan att spontanidrotta då den är minst lika stor bland flickor som för pojkar. Orsaken till pojkarnas dominans tycks inte heller bero på skevheten i de organiserade föreningsidrotterna eftersom könsfördelningen för spontanidrotten är ännu skevare än dessa. Ett mönster som går att se är att flickor i större utsträckning än pojkar undviker att spontanidrotta utomhus, och istället föredrar platser där det finns personal eller ledare närvarande. En del av förklaringen kan vara att flickor i större utsträckning begränsas av tillgången till det offentliga rummet då de i högre grad än pojkar känner sig otrygga att vistas utomhus på kvällar, en tid då mycket av spontanidrotten utövas.

En lösning för att öka tryggheten är att se över möjligheten att organisera ledare för spontanidrotten så att de som vill idrotta på kvällar, men idag avstår, vågar sig ut. Detta kan exempelvis ske genom att det organiseras gemensamma aktiviteter så som joggingrundor, eller bara informera om att det finns ledare på plats vissa tider på platser där spontanidrotten utövas.

Jag tror att ett sätt att ge kvinnor tillgång till spontan motion är att se till att det finns löpspår som upplevs som trygga. Väl upplysta leder nära bostäder är ett sätt, men ofta måste man då springa på asfalt vilket sliter mycket på knäna. Vi Socialdemokrater skulle därför vilja testa att lägga en riktig joggingbana exempelvis runt Kungsholmen för att skapa möjligheter för skonsamma löprundor i trygg miljö.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Utvecklingspotential:

  • Arrangera fler organiserade löprundor så att man inte måste springa själv om man inte vill
  • Säkerställ att elljusen alltid fungerar och lyser upp väl på befintliga löpspår 
  • Ge berörda förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra ett pilotprojekt med att anlägga en löparbana exempelvis Kungsholmen runt
Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad