Basket med Blixtarna – 47:e aktiviteten

Som 50-turnéns 47:e aktivitet åkte vi ut till Äppelviksskolan och var med på en basketträning med Blixtarna, ett av lagen i Alviks BBK. Vi möttes av ett varmt välkomnande, stor glädje och en hel del kramar. Träningen innehöll uppvärmning, övning på att dribbla och skjuta och avslutades med match. Vi upptäckte snabbt att vissa dribblingar är betydligt svårare än de ser ut, men blixtarna hejade på och berömde oss när vi lyckades med våra ”åttor”.

Blixtarna är ett lag för ungdomar i blandade åldrar, både tjejer och killar. Föreningsidrotten bygger på ideellt engagemang och Blixtarna har fyra fantastiskt engagerade tränare som alla själva spelat basket tidigare. Det syns verkligen på spelarna hur mycket de uppskattar sina tränare och det är roligt att få uppleva sådan genuin värme i en idrottshall.

Stockholm stad har som ambition att bli världens mest tillgängliga stad. Vi har en bit kvar men ambitionen är hög och det är bra. Möjligheten till ett jämlikt medborgarskap är också en fråga om att staden aktivt skapar förutsättningar för ett aktivt liv för alla barn och unga. Idag har personer med funktionsnedsättning en betydligt mindre aktiv fritid än andra barn och bland elever i särskolan är mer än 60 procent fysiskt inaktiva (40 % bland alla barn).

Vi har i stadens regi goda exempel på hur man arbetar med att skapa möjligheter till just fysisk aktivitet för alla. Friluftsbadet i Stora Sköndal och Beckomberga idrottshall är två exempel. I förhållande till antalet funktionsnedsatta i staden är utbudet trots allt begränsat och bör byggas ut ytterligare. Idrottsföreningar av människor med funktionsnedsättningar gör mycket viktiga insatser för att möjliggöra ett aktivt fritidsliv och Blixtarna är ett fantastiskt exempel på verksamhet som bedrivs och målet måste vara att den typen av föreningsidrott ska finnas i varje stadsdel i Stockholm!

Utvecklingspotential:

  • Stötta stadens föreningsledare! Det är en utmaning för många lag att hitta personer som har tid och kraft att vara tränare
  • Tillgänglighetsanpassa alla stadens sim- och idrottshallar
  • Stärk de organisationer och föreningar som arbetar med och för personer med funktionsnedsättning ekonomiskt
  • Synliggör utbudet av idrotts- och fritidsverksamheter på ett bättre sätt och sprid goda exempel, som t.ex Blixtarnas verksamhet
Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad