En konstgräsplan på 61 500 invånare

Idrottsnämndens mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Framför allt är det angeläget att barn och ungdomar får möjlighet att röra på sig och idrottsnämnden har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar som gynnar breddidrotten.

För några dagar sedan skrev Filippa Reinfeldt & Kent Persson i SvD att politikerna ska ställa större krav på idrottsföreningarna för att få fler barn och unga fysiskt aktiva. Karin Mattsson Weijberg och Birgitta Ljung svarade då klokt att de välkomnar en diskussion men att idrottsföreningarna inte är statens verktyg utan en självständig folkrörelse. Min och Anders Österbergs kritik mot de två Moderaterna i SvD handlar framförallt om att politikerna inte kan ställa några krav alls om man inte tar ansvar för att ge idrottsföreningarna förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Ett tydligt exempel på hur Stockholmsmoderaterna och deras borgerliga samarbetspartier försummar möjligheterna att skapa idrottsytor för barn och unga är Södermalm. På Södermalm går det idag 61 500 invånare per konstgräsplan. (Även efter att det läggs konstgräs på Tanto BP kommer siffran vara över 40 000 invånare per bollplan.) I hela Stockholm är siffran 15 071 invånare per konstgräsplan. Stockholms fotbollsförbund har tydlig statistik på hur illa detta är jämfört med Malmö och Göteborg:

Storstadsjämförelse Konstgräs

Man skulle kunna förstå situationen på Södermalm om den endast berodde på bristen på markyta. Men samtidigt som denna akuta brist råder finns två grusplaner, Långholmens BP (i folkmun kallad Pålsundsvallen) och Eriksdals BP, inte ens med i idrottsnämndens investeringsplan.

Vi menar att staden skyndsamt borde anlägga konstgräs på Långholmens BP och Eriksdals BP så att barn och ungdomslag får fler ytor att träna på samtidigt som situationen för skolidrotten och spontanidrottandet förbättras. Därför lägger vi idag en skrivelse till idrottsnämnden om att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att (precis som man gjort med idrottshallarna) ta fram ett förslag om hur man kan lägga enklare och billigare konstgräsplaner.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad