Halverad arbetslöshet & det finanspolitiska ramverket

Det var oerhört glädjande att höra partiordförande Stefan Löfvens öppningstal igår där han slog fast att arbetslösheten i Sverige ska ned under den lägsta i Europa, vilket idag innebär 4,8 % Eftersom vi hoppas att alla länder i Europa kommer att sänka sin arbetslöshet bör målet 2020 hamna under dagens nivå. Idag följdes detta upp av ett löfte om aktivitetsgaranti för unga, den så kallade 90-dagars garantin som SSU har drivit!

Det råder stor enighet om att minskad arbetslöshet och högre sysselsättning är den viktigaste utmaningen Sverige står inför just nu. Att fler är i arbete är livsviktigt. Både för samhället och individen. En hög sysselsättning är en förutsättning för ett rikt samhälle. Det är när många arbetar som vi kan skapa en kvalitativ generell välfärd och investera både fysiskt och socialt i framtiden. Att ha ett jobb att gå till, en egen försörjning och ett socialt sammanhang, är en frigörelse för individen. En hög sysselsättningsnivå är dessutom ett sätt att hålla högerextremismen, fascismen och rasismen på avstånd, en brådskande uppgift när man ser utvecklingen i Sverige och resten av Europa just nu.

Ett mål om en arbetslöshet under 4,8% andas framtidsoptimism, visar att vi Socialdemokrater tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Ett så ambitiöst mål förpliktigar och ställer höga krav på den ekonomiska politiken. För att höja sysselsättningsgraden krävs en expansiv politik. Vi behöver offentliga investeringar, fler arbeten i offentlig sektor och i tider av lågkonjunktur en stimulerad efterfrågan.

Efter 20 år med en normpolitik som förutsätter en hög arbetslöshet krävs både mod och konkreta reformer för den ekonomiska politiken. Därför hade jag önskat att den Socialdemokratiska kongressen hade valt att inte låsa fast dagens finanspolitiska ramverk utan öppna upp för att ett sysselsättningspolitiskt ramverk kan kräva ett utvecklat finanspolitiskt ramverk.

Utan att aldrig någonsin tumma på ordningen i de offentliga finanserna kan det vara rimligt att kunna diskutera om det överskottsmålet som sattes för 20 år sedan fortfarande är den bästa avvägningen. På samma sätt kan vi behöva se över konsekvenserna av utgiftstaket. Är det rimligt att överskott som uppstår i budgeten inte ska kunna användas till några andra reformer än att sänka skatten? För det känns inte ansvarstagande att göra som finansminister Anders Borg och helt enkelt uppskatta en mycket positivare ekonomisk utveckling än man vet kommer att komma för att skapa sig reformutrymme i budgeten.

Kongressen har varit tydlig kring penningpolitiken, det är inte hållbart att inflationen över konjunkturcyklerna ligger under målet. ”Om vi ska klara jobben framöver är det angeläget att Riksbanken lever upp till sitt inflationsmål. Under lång tid har inflationen varit lägre än målet. Utvecklingen i detta avseende behöver följas noga.” Det optimala hade varit att ge en socialdemokratiskt styrd regering möjligheten att utveckla finanspolitiken i samma anda.

Nu har klubban fallit och kongressen är tydlig: ”För att klara jobben krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, investeringar i människors kunskaper och kompetens och en fungerande välfärd. Det finanspolitiska ramverket ska ligga fast och kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Sverige ska driva på för att EU blir en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning.”

Ser nu fram emot den kommande debatten om hur vi ska skapa fler arbetstillfällen i Sverige och möjliggöra för fler att få jobb!

Läs mer om kongressen på exempelvis Aftonbladet, DN, SvD, Expressen, Dagens Arena, Svt eller följ kongressen på Socialdemokraternas hemsida. På Netroots hittar du fler som bloggar från kongressen.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad

3 thoughts on “Halverad arbetslöshet & det finanspolitiska ramverket

  1. Att man vill skapa fler jobb är en sak men frågan är hur?

    För övrigt vill jag inte ha en svetsare som statsminister.
    Jag kräver en akademiskt utbildad person.

    1. Jag håller med om att en statsminister måste vara bildad & kunnig. Det finns dock många sätt att bilda sig genom livet förutom via högskolan och jag känner enorm trygghet i att Stefan Löfven är både bildad och kunnig.

Kommentarer inaktiverade.