Vi behöver ett antirasistiskt program

Stefan Löfven höll idag ett helt fantastiskt och inspirerande installationstal. Ett av mina absoluta favoritstycken löd:

”Och partivänner, vi ska framåt tillsammans oavsett hårfärg eller hudfärg. Sverige ska vara som en familj, och skulle du någonsin behandla din bror eller syster olika på sådana grunder? Men när vi ser en busschaufför dela upp människor efter utseende, ambulansförare lämna ett flyktingbarn bakom sig, judar och muslimer trakasseras och rasistiska tankesätt visar sig i samhället – till och med i regeringen – då ska vi agera. Vi ska ta krafttag mot den strukturella rasismen, och även se den i oss själva. Som Jonas Hassen Khemiri skriver:

‘För det är precis så rasismen funkar. Den är aldrig en del av vår skuld, vår historia, vår DNA. Den finns alltid någon annanstans, aldrig här, i mig, i oss.’

Det är dags att intensifiera arbetet mot diskriminering och förtryck. Oavsett var den finns,

i skolor, på torg, på arbetsplatser eller arbetsförmedlingar, eller i våra egna fördomar och beteenden, ska rasismen belysas, bemötas och bekämpas. Det är socialdemokratisk politik!”

För att bekämpa rasism måste vi socialdemokrater förutom att bekämpa högerextremism identifiera och kartlägga den rasism som verkligen begränsar människors liv och förutsättningar i vårt svenska samhälle. Den rasistiska strukturen som har lett till en strukturell och institutionell diskriminering av människor i vårt samhälle måste bekämpas.

I arbetet mot rasism har vi socialdemokrater ett försprång. Vi kan dra stor nytta av vår tidigare och fortsatta kamp för alla människors lika rättigheter och möjligheter vad gäller klass, kön och sexuell läggning. Vi vet att det inte handlar om sakfrågor, utan om samhälleliga strukturer som måste bekämpas. Därför måste vår utgångspunkt vara att bryta rasistiska strukturer som föranlett och normaliserat ojämlika makt- och resursförhållanden i samhället.

Som Löfven sa:
Och att bekämpa rasism, antifeminism, homofobi och alla försök att slå split mellan människor är ytterst att bekämpa rädslor. Rädsla för att jobbet ska försvinna, rädsla för att lämnas efter när globaliseringen för världen framåt, rädsla för att förlora ett privilegium eller en förhandsrätt. Det är först när rädslan får fotfäste som partier med små hjärtan och enkla lösningar kan försöka skapa hat mot medmänniskor.

Men lösningen, mina vänner, är inte mer fientlighet, det är mer solidaritet. Därför ska vi vända arbetslöshet till arbete, maktlöshet till makt, fiendskap till framtidstro. Och finns det något mer patriotiskt än att skapa ett samhälle där alla känner sig hemma? Vi är en familj av tusen ursprung. I Sverige finns inte ”vi och dom” – i Sverige finns vi!

För att komma åt dessa strukturer i vårt samhälle, men också i vår egen organisation, behövs ett Socialdemokratiskt antirasistiskt program. Jag hoppas att kongressen bifaller det förslaget från Stockholm imorgon eftermiddag!

Du kan läsa motionen här (motion D283).

På samma tema gläder det mig oerhört mycket att kongressen beslutade att med stor majoritet bifalla förslaget om papperslösas och asylsökandes rätt till vård!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad

3 thoughts on “Vi behöver ett antirasistiskt program

  1. Det är överhövan naivt och direkt ohederligt att antyda att de problem och kostnader som de senaste decenniernas stora invandring från främst u-länder orsakat det svenska samhällsbygget främst beror på rasism. Även om S satsade 200 miljarder på ett antirasistiskt program skulle det inte lösa problemen. Det skulle, förmodligen, bara vara kosmetika. Grundproblemet är att vi har tillåtit en större invandring än vad samhället klarat av. Inte rasismen. Den finns säkert också men det är inte den som har orsakat problemen. Förstår man inte problemens orsaker kan man heller inte bekämpa dem.

    1. Jag håller över huvud taget inte med dig. Jag ser att segregation & klassklyftor gör att vårt samhälle inte når sin fulla potential och jag ser att människor diskrimineras på bl.a. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

  2. Så du menar att arbetslöshet beror på diskriminering och att personer utan fast inkomst ändå ska erbjudas bostäder? Politik kan inte enbart bygga på önskedrömmar och blå dunster. Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Politiker som föredrar dagdrömmar framför verkligheten är ansvarslösa och bör röstas bort. För allas bästa. Vi lever inte i Ebberöd.

Kommentarer inaktiverade.