Positiva exempel – låt alla barn lära sig simma!

Igår rapporterade SVT om att Oxhagsskolan i Husby har extra simundervisning för att alla elever ska ha möjlighet att lära sig simma innan betygen i idrott och hälsa sätts.

För att få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6 måste eleven kunna simma 200 meter. Det är bra. Att lära sig simma är inte bara ett sätt att berika människors aktiva liv, det är framförallt livsviktigt. Drunkning är den vanligaste dödsolyckan för barn upp till 17 år (källa MSB).

Det finns många positiva exempel att lära sig av. Oxhagsskolans satsning är ett sådant exempel, där får barnen intensivundervisning innan de ska få sitt första betyg. Bästa fyran är ett sätt att uppmuntra fler barn att lära sig simma som jag skrivit om tidigare. Järvalyftet idrott har väldigt framgångsrikt haft intensiv simskola på lov för att barn runt Järvafältet ska få möjlighet att lära sig simma. Ett av de bästa exemplen jag sett är Dammhagsskolan i Landskrona där satsningen sker redan i årskurs 2. Tipsa mig gärna om fler exempel som Stockholms stad kan lära av.

Min önskan är att barn ska få börja gå i simskola genom skolan redan i förskolan. Det sker idag på många håll i landet, men det bygger (vad jag sett hittills) alltid på att föräldrarna kan betala. Min övertygelse är att simkunnighet inte kan få vara beroende av föräldrarnas inkomst, utan att alla barn ska ha rätt att lära sig simma i skolan!