Bostadsbolagen ska möta dagens och framtidens stockholmare!

Nu är den viktiga debatten om Stockholms stads bostadsbolag och bostadsförmedling igång. Som socialdemokratisk gruppledare i Familjebostäder hade jag äran att få inleda debatten för (S). Jag pratade om vårt uppdrag: Att möta en befolkning som växer och att ge dem förutsättningar att växa i vår stad. Såhär lät det:

Ordförande, fullmäktige

Stockholm växer snabbt. Om bara tio år kan befolkningen ha ökat med ett Lund. Det är här Stockholms styrka finns –  i människorna i staden – och morgondagens stockholmare, de som söker sig hit och föds här. 

Men att Stockholm växer är ingen naturlag. Vi har  en kris i bostadsfrågan. Folk tränger ihop sig och priserna rusar i höjden. Fortsätter det så kan inte Stockholm att fortsätta växa – och då stannar utvecklingen. 

Vi måste bygga mycket mer. Efter sju år av borgerlig passivitet måste vi nu komma igång. Vi måste bygga cirka 7500 lägenheter om året. Idag byggs det ungefär hälften så många varje år

Stockholm har tre välfungerande, ekonomiskt starka, uppskattade bostadsbolag. Bostadsbolag som skulle kunna vara med och ta ansvar för Stockholms utveckling och tillväxt. Men då krävs en tydlig politisk styrning. 

Idag är det istället ett faktum är att våra bolag blir mindre i en rasande fart. Vi vill utveckla allmännyttan – inte avveckla den. Vi gör det genom att fördubbla bostadsbyggandet i våra bolag samtidigt stoppar rean på stockholmarnas bostäder 

När stockholsmoderaterna tillträdde 2006 fanns 95 000 allmännyttiga lägenheter i vår stad. Idag, sju år senare, finns endast 67 000 lägenheter kvar. Bara förra året minskade allmännyttan med 4 000 lägenheter. 

Samtidigt är behovet av prisvärda hyresrätter större nu än någonsin. Denna ideologiskt drivna utförsäljning leder till att klyftorna ökar i vår stad ökar. Att unga människor, som skulle kunna bidra till Stockholms utveckling tvingas söka sig bort från vår stad, när det krävs miljonlån på banken eller över 7 år i bostadskön för att kunna bo i Stockholm, blir konsekvensen att mer än hälften av stockholmarna under 27 år saknar egen bostad. Blir konsekvensen att studenter väljer bort Stockholm på grund av bostadsbristen. 

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för bostadsbolagen. Dom ska ta  ledartröjan för bostadsbyggandet i Stockholm. Vi vill höja ambitionen för hur mycket allmännyttan ska bygga men vi vill också att bostadsbolagen ska ta ett större ansvar för att bygga små lägenheter och studentbostäder.

Vi politiker har ett särskilt ansvar att ge nästa generation möjligheter genom våra allmännyttiga bostadsbolag vill vi socialdemokrater investera i morgondagens stockholmare. Vi gör det genom att fördubbla takten för allmännyttan. Redan 2016 ska våra bolag påbörja 2500 lägenheter.

Det är en reell fördubblig av bostadsbolagens nyproduktion på tre års sikt.

Valet är tydligt. I socialdemokraternas Stockholm finns en allmännytta som bygger staden. Detta står mot en moderat bostadspolitik med utförsäljningar och lågt byggande. 

Därför yrkar jag bifall till socialdemokraternas budgetmotion 

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad