Staden måste ta ansvar för Forsgrénska badet

När projektet ”Södermalms hjärta” presenterades 2011 upplevde vi det som mycket positivt. Att göra Medborgarplatsen och området omkring till en attraktiv och trygg plats att bo och mötas på skulle innebära ett stort lyft för området. 
 
Medborgarhuset på Medborgarplatsen är en viktig del i projektet. Huset är i behov av både renovering och förnyelse. Det invigdes 1939 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings- och möteslokaler, bibliotek och bad. Dessa behov är minst lika stora idag och badet har ungefär en halv miljon besökare varje år!
 
När den borgerliga majoriteten nu går vidare med att utveckla Medborgarhuset görs det utan att Forsgrénska badet ingår. Badet är i stort behov av upprustning. Förvaltningen konstaterar att om investeringen i badet uteblir eller försenas så finns en risk att badet måste stängas och ”Att det är ekonomiskt lönsamt att projektera och utföra ombyggnaden för hela byggnaden såsom ett projekt.”
 
Något som ytterligare förstärker oron kring badets framtid är att den borgerliga majoriteten redan efter valet 2006 försökte privatisera driften av badet och fram till och med förra året (2013) låg Forsgrénska badets gymdel i deras aktivitetsplan, dvs listan över verksamheter som ska upphandlas. 
 
Renoveringen av Forsgrénska badet måste ingå i utvecklingsprojektet av Medborgarhuset. Att lägga ned badet vore ett stort svek mot de hundra tusentals Stockholmare som besöker badet varje år, samma sak om badet privatiseras.
 
Medborgarhuset är just medborgarnas hus. Renoveringen måste ta stor hänsyn till de verksamheter som uppskattas mest av Stockholmarna. Det gäller badet, men även de offentliga och kulturella möteslokalerna som t.ex. Debasers verksamhet som är uppskattad hos både stockholmare och besökande turister.

Den inriktning som beslutats av den borgerliga majoriteten präglas istället av jakt på intäkter. Ett snävt fokus på kommersiella ytor och uteslutandet av badet är tydliga exempel på hur de återigen låter ett kortsiktigt ekonomiskt synsätt ersätta det samhällsekonomiskt mest lönsamma

Annonser

Publicerat av

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad