Låt proffsen vara proffs – inte minst våra socialsekreterare

Igår besökte jag tillsammans med Stefan Löfven Socialtjänsten i Skärholmen. Vi hade ett givande samtal med medarbetare från olika delar av Socialtjänsten, ett samtal om deras arbetssituation och de utmaningar som finns i området.

Skärholmens sdn

Samtalet stärkte mig i min övertygelse om att det som behövs för att stärka sammanhållningen i hela staden och skapa förutsättningar för hela Stockholm att nå sin fulla potential är sociala satsningar och investeringar. Det handlar ytterst om att komma till rätta med problemen med trångboddhet och arbetslöshet.  Alla barn ska ta sig igenom skolan och ingen ung människa ska gå sysslolös, istället ska de snabbt slussas in i arbete eller utbildning, det går före skattesänkningar.  Vi har i vår budget för Stockholm finansierat en rad förslag för att få människor, inte minst unga, i arbete . Det handlar också om att stärka upp psykiatrin och de psykosociala insatserna i skolan. Föräldrar som av olika skäl mår dåligt kan inte erbjuda sina barn den trygghet som varenda unge förtjänar.

288

De som arbetar inom socialtjänsten gör idag fantastiska insatser för människor som har hamnat i extremt svåra situationer och utgör således ett av de viktigaste benen som samhället har att stå på. Jag ser med oro på framtiden om vi inte ger våra socialarbetare och socialsekreterare möjlighet att faktiskt göra sina jobb. Vittnesmålen stämmer väl överens med den beskrivning av verkligheten som fackförbunden Vision och SSR länge pekat på: Arbetsbelastningen fortsätter öka, men inte resurserna för att faktiskt göra arbetet. Jag tar med mig flera av de historier som berättades under gårdagens möte i mitt fortsatta arbete. Det är historier som förpliktigar men som för mig bekräftar att alliansens politik fortsatt slår hårdast mot dom som redan har det svårt.  Låt proffsen vara proffs!

Annonser

Publicerat av

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad