”Vi ska söka jobb över hela staden, men vi kan inte ta oss dit”

I förra veckan var jag i Tensta och besökte Kvinnocenter som är en förening som vänder sig till kvinnor från hela världen. Föreningen har idag närmare 200 medlemmar och vi mötte ett drygt tjugotal av dem.  I lokalerna bedrivs spännande kursverksamhet i bland annat svenska språket, matlagning, hälsofrämjande aktiviteter och kultur. Kursverksamheten syftar i huvudsak till att rusta kvinnor med språk, kunskap om samhället och datavana som de så väl behöver för att komma in på arbetsmarknaden. En del av de kvinnor som besöker föreningen går på försörjningsstöd på grund av att de är sjuka fysiskt eller har svåra psykiska problem till följd av trauman och stress.

bild-2

Under mötet berättade de varmt om sin verksamhet och hur mycket tillhörigheten och stödet från de andra kvinnorna betytt för deras möjlighet att bryta sin isolering. För det var precis vad kvinnorna vi mötte beskrev, en känsla av att sitta i fängelse i sitt eget liv. De berättar om hur borgerlighetens avskaffande av SL-kortet har gjort vardagen svårare för många. En kvinna berättar att hon gavs möjlighet att ingå i ett forskningsprojekt på Danderyds sjukhus där hon skulle kunnat ges chansen till bättre vård för sin kroniska sjukdom. Hon fick tacka nej eftersom hon inte orkade gå till fots till andra sidan staden. ”Det krävs att vi ska söka jobb över hela staden men vi kan inte ta oss dit”.

Jag inser att jag har haft en tro på en viss rättvisa när det gäller våldsutsatta kvinnors möjlighet att få förtur till bostad när de akut måste lämna sina hem på grund av misshandel. Men kvinna efter kvinna runt bordet gjorde mig varse om att jag hade fel.

Återigen fick jag ett kvitto på att alliansens politik slår hårt mot de som redan har det tufft. Sedan Alliansen kom till makten har de minskat stödet till kvinnocenter från ca 275 000 kronor om året till 90 000 kronor om året. Är det arbetslinjen? Att montera ner de föreningar som med framgång arbetar med kompetenshöjande insatser på ett värdigt sätt?

Jag lämnade centret full avbeundran för de som lägger ner sin själ i det viktiga arbetet som bedrivs, men samtidigt full av energi att faktiskt köra så det ryker så att vi vinner valet!

bild

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad