Ge Sthlms unga lika tillgång till kuratorer!

Mitt i Bromma uppmärksammar i sitt senaste nummer att unga i Västerort har mycket sämre tillgång till kuratorer på ungdomsmottagningen än unga i resten av staden. Snittet i staden är ungefär 4000 unga per kurator, i Västerort är motsvarande siffra över 9000! Det är helt oacceptabelt i en tid då allt fler unga mår just psykiskt dåligt, något som går igenom alla samhällsklasser.

Kuratorbrist

Ungdomsmottagningarna i Stockholm fyller oerhört viktiga funktioner. Det handlar om förebyggande och tidiga insatser för att främja både psykisk och fysisk hälsa och stärka unga stockholmares identitet och sexualitet. Därför är tillgängligheten avgörande. Med ökande köer till kuratorerna är risken stor att en ung person som hade behövt någon att prata med inte tar chansen. Dessutom blir det uppsökande arbetet lidande när köerna växer.

Den psykiska ohälsan i samhället måste tas på allvar! Kuratorerna på ungdomsmottagningarna fyller en livsviktig funktion i att fånga upp de ungdomar som behöver ytterligare hjälp och stöd och att erbjuda samtal till dem som behöver någon att prata med. Alla unga i Stockholm borde ha samma rätt att ha tillgång till en ungdomsmottagning och kurator.

 

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad