Kulturen berikar – men allt färre deltar i Kulturskolan

Idag skriver DN i pappersbilagan STHLM om att en minskande andel barn i Stockholm deltar i Kulturskolans verksamhet. Inte ens en tiondel av barnen i Stockholm deltar i kulturverksamheterna och det har skett en minskning från 9 % till 8 % sedan senaste mätningen. Redan vid senaste mätningen beskrevs siffrorna som urusla.

Andelen som deltar i kulturskolan skiljer sig dessutom mycket i olika delar av staden, exempelvis i Rinkeby är det så få som 3 %. Att så få barn får ta del av kulturskolan och ges möjlighet att uttrycka sig genom kulturen är riktigt dåligt. Det är dåligt eftersom kulturen berikar människor och deras liv, men det är också dåligt för kunskapsutvecklingen.

Forskning från projektet DICE – Drama Improves Lisbon Key Competences in Education, ett EU projekt som studerat hur drama kan påverka skolverksamhet, visar att skolelever som deltar i dramaverksamhet:

– tycker mer om skolaktiviteter
– har lättare för att läsa och ta sig an arbetsuppgifter
– känner sig säkrare på att kommunicera
– har lättare för att lösa problem
– har lättare för att hantera stress
– är mer empatiska och toleranta
– har större självförtroende och mår bättre hemma

Listan blir snabbt väldigt lång. Argumenten för att göra Kulturskolan mer tillgänglig är ännu fler.

De borgerliga partierna höjde under förra mandatperioden avgifterna till Kulturskolan kraftigt och tappade då hela 16 000 deltagare. Fortfarande är förmodligen de relativt höga avgifterna en av anledningarna till att så få barn deltar i Kulturskolans verksamhet.

Det ska inte vara föräldrarnas plånbok eller utbildningsbakgrund som styr barnens deltagande. Alla barn i Stockholm borde ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet! Då krävs ökade resurser för att öka antalet platser, sänkta deltagaravgifter, mer av prova-på-verksamhet och ett vidareutvecklat utbud för fler och bredare kulturella uttryck. Framförallt är det viktigt att detta genomförs i områden där få en liten andel av de unga deltar i kulturskolans verksamhet.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad