För barns läsutveckling och människors lärande spelar biblioteken en stor roll

I juli publicerade DN Kultur en stor genomgång av vilka bibliotek som håller öppet i Stockholm under sommaren. Tyvärr är det så att många av stadens bibliotek håller stängt under delar av sommaren. Av stadens 49 bibliotek har alla utom 8 reducerade öppettider under sommaren. 23 av biblioteken har sommarstängt i perioder

För barns läsutveckling och människors lärande spelar biblioteken en stor roll. Läsning är grunden för hur Stockholms barn klarar sig i skolan och senare i arbetsliv. Sveriges ras i PISA-mätningen är ett allmänt kunskapstapp på alla områden, men inte minst läskunnigheten står ut som ett område där Sverige står inför en stor utmaning. Nedgången är störst i de redan svaga grupperna. Trots detta håller Stockholms bibliotek stängt i sommar.

Vi vill istället se ett ökat stöd till folkbiblioteken för att bland annat möjliggöra längre öppettider och ökad service. Som ett komplement till de ordinarie bibliotekarierna vill vi utöka sommarjobbsplatserna på stadens bibliotek. Det blir ett sätt för äldre ungdomar dels att jobba med den vanliga biblioteksverksamheten och dels med ett högläsningsprojekt för att läsa högt för barn i förskoleålder och yngre skolåldern. Vinsten blir både att fler små barn får möta läsandet i sina närmiljöer och att de äldre ungdomarna får ta sitt eget läsande till en mer avancerad miljö genom högläsning, samtidigt som de äldre ungdomarna får chansen att ha ett sommarjobb och tjäna egna pengar. Många studier har visat att högläsning stimulerar läsning hos både dem som läser och dem som lyssnar.

Vår ambition att öka läsandet – dels genom att öka öppettiderna – men också genom att hitta fler ambassadörer för läsandet bland stadens ungdomar!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad