Barn måste ha utrymme för lek och rörelse, både organiserat och spontant

De flesta verkar nu ha tagit till sig den forskning som visar att barn som får röra på sig också har lättare att lära sig teoretiska ämnen. Därför behövs mer idrott i skolan, både genom schemalagda idrottstimmar och genom att skolgårdar utformas så att de uppmuntrar till lek och rörelse. 

Men hur ser det ut idag? De borgerliga partierna har på riksnivå varit ute och lovat mer idrott i skolan, det är bra. Det hade varit ännu bättre om de hade genomfört detta under de 8 år som de suttit i regeringen istället för att lova det nu när de inte vet om de kommer kunna genomföra det.

I Stockholm är verkligheten ännu längre ifrån hur det borde vara. Förutom bristen på idrottsytor för den organiserade idrotten så har det blivit allt svårare för barn och unga som vill spontanidrotta. Detta hänger bl.a. ihop med att många skolgårdar inte längre har utrymmen för spontanidrott. Vilket drabbar barnen under skoldagarna, men också på fritiden. Det senaste exemplet är fotbollsplanen på Sockenvägen där staden nu byggt baracker till skolan, till barnens sorg. Många föräldrar och idrottsaktiva i området försökte rädda fotbollsplanen men den borgerliga majoriteten i Stockholm, som hade kunnat rädda fotbollsplanen, valde att inte lyssna till den vädjan. 

DSC_0982

Självklart behövs fler skollokaler när barnen blir fler. Därför behövs en långsiktig stadsplanering där kommunen planerar in både skollokaler, idrottsytor och andra funktioner som behövs i ett fungerande bostadsområde. Tyvärr har den moderatledda majoriteten i Stockholm inte prioriterat detta. Vilket lett till att när det behövs fler skollokaler akut så blir det skolgården eller idrottsytan som prioriteras bort. Något som vi nu vet inte bara drabbar barnens fritid, utan även påverkar deras resultat i skolan.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad