Tack för förtroendet! Jag ser fram emot det hårda arbetet

Idag blev jag vald till arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholm. Det är ett förtroende jag tar mig an med glädje, stolthet och ödmjukhet. Tack partivänner som gett mig förtroendet att vara med och leda majoriteten i Stockholm, tack till dem av er som valde att kryssa mig och såg till att jag därmed blev personkryssad in i kommunfullmäktige och tack till alla er stockholmare som har gett ert stöd till en ny majoritet i Stockholm. Jag ser mycket fram emot att under Karin Wanngårds ledning arbeta för en jämlik och hållbar stad.

141020 borgarråd

De senaste tre åren har jag arbetat för att lyfta idrottsfrågorna på den politiska dagordningen. Alla barn ska ha rätt till en aktiv och stimulerande fritid och för att det ska bli möjligt måste idrottsrörelsen ges utrymme att ta emot så många barn som möjligt. Vi behöver påbörja en ordentlig dialog med föreningslivet om hur vi kan säkerställa att ingen stängs ute på grund av föräldrarnas plånbok.

I mina möten med idrottsrörelsen i Stockholm har det framkommit tydligt att det största hindret för barn och ungas idrottande är bristen på anläggningar. Den största utmaningen framöver är att bygga ikapp den bristen och att komma tillrätta med det bristande underhållet av stadens idrottsanläggningar. Satsningarna på idrotten ska vara jämställda och fokus kommer att ligga på barn-, ungdoms- och motionsidrott, särskilt riktat mot dem som idag rör sig minst. För att stärka folkhälsan kan kommunen göra mycket både i samarbete med både den organiserade idrotten och skolan. Sänkta trösklar till spontanidrottandet är här en viktig fråga.

En grund för människors frihet är den egna försörjningen. När någon inte kan försörja sig själv genom arbete måste samhället finnas där som stöd, men alla människor som kan arbeta ska få arbeta. Arbetet bidrar förutom till människors försörjning till såväl personlig utveckling som gemenskap. Därför är en av våra högst prioriterade frågor att minska arbetslösheten och att avskaffa långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm.

Vi ska arbeta för att ingen ska behöva uppbära försörjningsstöd enbart på grund av arbetslöshet. Jag ser fram emot att få arbeta mot att förverkliga 90 dagarsgarantin i Stockholm och permanentera kommunens uppföljningsansvar för unga upp till 25 års ålder. För att det ska vara möjligt att ge unga arbetslösa vägar in i jobb, utbildning eller praktik behövs ett jobbtorg ung även i södra Stockholm. Idag finns ett i Västerort (i Kista) och ett centralt i staden (på södermalm) och min ambition är att vi snabbt ska utreda vart det är mest strategiskt att placera ett jobbtorg ung i södra Stockholm.

Det finns en längtan efter ett samhälle som håller ihop och en stad där klyftorna minskar. Jag ser fram emot att vara med och bygga den staden!