Låt oss slå fast en offensiv ekonomisk politik på kongressen – för framtidens jobb

Nu är jag på väg till Västerås för att delta som ombud på Socialdemokraternas kongress om framtidens jobb och framtidens folkrörelse. Det är fantastiskt roligt med kongress. Under ett par dagar har vi förmånen att träffas, debattera konkreta politiska förslag och tillsammans formulera den socialdemokratiska visionen om ett bättre, jämlikt och jämställt samhälle. Att vara kongressombud den här gången känns viktigare än på länge.

Efter åtta år av alliansstyre har vi äntligen en socialdemokratisk regering och chansen att göra skillnad i människors vardag. Alliansen eftersatte under sin tid vid makten nödvändiga investeringar i vår infrastruktur, i våra bostäder och i vår välfärd. Investeringar som skulle skapat många nya arbetstillfällen och ökat produktiviteten i vår ekonomi. När finanskrisen drabbade litade de borgerliga istället blint på att jobbskatteavdrag skulle leda till ökad konsumtion och minskad arbetslöshet. Gustav Martinsson och Hans Lööf från KTH visar idag på DN debatt på ett tydligt sätt hur jobbskatteavdrag och subventioner till företag inte är en jobbskapande politik. Trots att bostadskrisen i våra storstäder hindrat företag från att växa och nyanställa valde de borgerliga att prioritera verkningslösa skatterabatter till företag som Mcdonalds, vilka ändå skulle anställt unga människor.

Vi måste välja en annan väg, och då måste vi våga se att den ekonomiska politiken är ett av våra viktigaste verktyg i kampen mot arbetslösheten. Arbetsförmedlingen och de aktiva arbetsmarknadsinsatser vi gör i kommunerna är såklart otroligt viktiga för att förbättra matchning, för att stötta omställning och framförallt för att ta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden tillbaka till utbildning och jobb. Men utan en ekonomisk politik för full sysselsättning så kommer de här insatserna fortsätta vara plåster på brutna ben.

Framtidsinvesteringarna behöver starta nu. Som många debattörer lyft är det ekonomiska läget, med förmånlig räntenivå, idealt för ett omfattande investeringsprogram för att komma till bukt med infrastrukturproblemen och bostadsutmaningen. Det kommer skapa jobb men det handlar också om så mycket mer än jobb. Det handlar om ett samhälle som håller ihop. Om en välfärd som går att lita på. Om jobbet som verktyg för egenmakt och frihet.

Stockholms delegation har ställt sig bakom Generationslöftet
Stockholms delegation har ställt sig bakom Generationslöftet

Som tidigare ordförande i SSU Stockholm är jag såklart extra stolt över att vårt partidistrikt valt att ställa sig bakom SSUs Generationslöfte som handlar om en offensiv ekonomisk politik, rättvisa villkor på arbetsmarknaden och investeringar i fler hyresrätter.

Min förhoppning är att vi under helgen vågar vara både konkreta och visionära. Vi socialdemokrater måste kunna formulera svar på dagens utmaningar likväl som en idé om var vi ska imorgon.

 

Första tiden som borgarråd

Det har nu gått en tid sedan jag tillträdde som Stockholms stads arbetsmarknads- och idrottsborgarråd. Återigen, tack för förtroendet!

Det har varit en fartfylld, intensiv och väldigt rolig period, och vad passar då inte bättre än att uppdatera er lite på vad om hänt den senaste tiden. Staben är tillsatt och Arbetsmarknads- och Idrottsroteln i Stadshuset är nu i full gång med att sätta den socialdemokratiska prägeln på våra politiska områden. Vi inledde starkt genom att ta ett krafttag och sätta en budget för en mer jämlik, jämställd och hållbar stad. En kommission för socialt hållbar utveckling i Stockholm har tillsatts där jag kommer leda den politiska referensgruppen. Ett arbete som känns otroligt viktigt. Syftet med kommissionen är ta fram konkreta förslag på hur vi kan minska ojämlikheten, segregationen och skillnaderna i levnadsvillkor i Stockholm.

Ett av mina mål då jag tillträdde som nytt arbetsmarknadsborgarråd var att vi snabbt skulle utreda var vi kunde öppna upp ett nytt Jobbtorg ung. Allt för många unga stockholmare står idag utanför arbetsmarknaden och gruppen unga som hamnat i sysslolöshet har under den tidigare majoritetens styre ökat. Vi såg att det finns ett behov av ytterligare jobbtorg som ska rusta våra ungdomar för att kunna få de jobb som finns. Det finns behov av dessa insatser även i södra delen av staden. Det känns därför väldigt bra att vi nu i veckan som gick kunde fatta beslut om att det ska öppnas upp ett nytt Jobbtorg ung placerat i Skärholmen. Det är ett välkommet tillskott i söderort där det finns ett stort behov av just riktade insatser till unga.

Sommaren är snart här och efterfrågan på sommarjobb är stor. Positivt är att vi genom ökad finansiering sett till så vi kan erbjuda fler sommarjobbsplatser än någonsin! Aldrig har så många ungdomar i Stockholm fått chansen att kanske få sin första rad eller ytterligare en erfarenhet tillagd i sin CV som denna sommar. Denna viktiga rad har stor betydelse för förutsättningarna att efter avslutad skolgång ta sig in på arbetsmarknaden. Tyvärr är det inte möjligt att erbjuda alla sökanden ett arbete i stadens regi, men det är bra att vi lyckas ge så många ungdomar chansen och jag kommer fortsätta arbeta hårt för att ännu fler ska få den.

Det har även hänt en del på idrottssidan under denna första period. Vi har en tuff utmaning i att möta stadens brist på idrottsytor och hallar. Vi måste göra resan från att bygga i kapp och bygga i takt. Vi kommer inte nå hela vägen under denna mandatperiod, men i ett längre perspektiv är detta centralt för att vi skall få fler unga att börja idrotta. Så här inledningsvis har vi redan hunnit fatta beslut som rör byggnationen av 5 fullstora hallar och 6 nya konstgräsplaner. Det är ett steg i rätt riktning.

Jag skrev i ett tidigare inlägg innan valet att ”Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda idrottsnämnden efter valet i september kommer vi se till att Hammarbys damer får en godkänd hemma-arena på söder!” och där är vi nu. Beslutet fattades och arbetet är igång. Det krävdes en idrottsnämnd med majoritet av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister där det finns tydliga visioner om ökad jämställdhet.

För mig handlar politik om att gå från ord till handling. Det är då vi på riktigt kan byta riktning och uppnå förändring!

Som ni märker är det svårt att sammanfatta denna händelserika tid med några få ord. Det finns mycket kvar att genomföra och arbetet fortsätter för att skapa en aktiv arbetsmarknadspolitik och en jämlik och jämställd idrottsstad!