Första tiden som borgarråd

Det har nu gått en tid sedan jag tillträdde som Stockholms stads arbetsmarknads- och idrottsborgarråd. Återigen, tack för förtroendet!

Det har varit en fartfylld, intensiv och väldigt rolig period, och vad passar då inte bättre än att uppdatera er lite på vad om hänt den senaste tiden. Staben är tillsatt och Arbetsmarknads- och Idrottsroteln i Stadshuset är nu i full gång med att sätta den socialdemokratiska prägeln på våra politiska områden. Vi inledde starkt genom att ta ett krafttag och sätta en budget för en mer jämlik, jämställd och hållbar stad. En kommission för socialt hållbar utveckling i Stockholm har tillsatts där jag kommer leda den politiska referensgruppen. Ett arbete som känns otroligt viktigt. Syftet med kommissionen är ta fram konkreta förslag på hur vi kan minska ojämlikheten, segregationen och skillnaderna i levnadsvillkor i Stockholm.

Ett av mina mål då jag tillträdde som nytt arbetsmarknadsborgarråd var att vi snabbt skulle utreda var vi kunde öppna upp ett nytt Jobbtorg ung. Allt för många unga stockholmare står idag utanför arbetsmarknaden och gruppen unga som hamnat i sysslolöshet har under den tidigare majoritetens styre ökat. Vi såg att det finns ett behov av ytterligare jobbtorg som ska rusta våra ungdomar för att kunna få de jobb som finns. Det finns behov av dessa insatser även i södra delen av staden. Det känns därför väldigt bra att vi nu i veckan som gick kunde fatta beslut om att det ska öppnas upp ett nytt Jobbtorg ung placerat i Skärholmen. Det är ett välkommet tillskott i söderort där det finns ett stort behov av just riktade insatser till unga.

Sommaren är snart här och efterfrågan på sommarjobb är stor. Positivt är att vi genom ökad finansiering sett till så vi kan erbjuda fler sommarjobbsplatser än någonsin! Aldrig har så många ungdomar i Stockholm fått chansen att kanske få sin första rad eller ytterligare en erfarenhet tillagd i sin CV som denna sommar. Denna viktiga rad har stor betydelse för förutsättningarna att efter avslutad skolgång ta sig in på arbetsmarknaden. Tyvärr är det inte möjligt att erbjuda alla sökanden ett arbete i stadens regi, men det är bra att vi lyckas ge så många ungdomar chansen och jag kommer fortsätta arbeta hårt för att ännu fler ska få den.

Det har även hänt en del på idrottssidan under denna första period. Vi har en tuff utmaning i att möta stadens brist på idrottsytor och hallar. Vi måste göra resan från att bygga i kapp och bygga i takt. Vi kommer inte nå hela vägen under denna mandatperiod, men i ett längre perspektiv är detta centralt för att vi skall få fler unga att börja idrotta. Så här inledningsvis har vi redan hunnit fatta beslut som rör byggnationen av 5 fullstora hallar och 6 nya konstgräsplaner. Det är ett steg i rätt riktning.

Jag skrev i ett tidigare inlägg innan valet att ”Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda idrottsnämnden efter valet i september kommer vi se till att Hammarbys damer får en godkänd hemma-arena på söder!” och där är vi nu. Beslutet fattades och arbetet är igång. Det krävdes en idrottsnämnd med majoritet av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister där det finns tydliga visioner om ökad jämställdhet.

För mig handlar politik om att gå från ord till handling. Det är då vi på riktigt kan byta riktning och uppnå förändring!

Som ni märker är det svårt att sammanfatta denna händelserika tid med några få ord. Det finns mycket kvar att genomföra och arbetet fortsätter för att skapa en aktiv arbetsmarknadspolitik och en jämlik och jämställd idrottsstad!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad