Låt oss slå fast en offensiv ekonomisk politik på kongressen – för framtidens jobb

Nu är jag på väg till Västerås för att delta som ombud på Socialdemokraternas kongress om framtidens jobb och framtidens folkrörelse. Det är fantastiskt roligt med kongress. Under ett par dagar har vi förmånen att träffas, debattera konkreta politiska förslag och tillsammans formulera den socialdemokratiska visionen om ett bättre, jämlikt och jämställt samhälle. Att vara kongressombud den här gången känns viktigare än på länge.

Efter åtta år av alliansstyre har vi äntligen en socialdemokratisk regering och chansen att göra skillnad i människors vardag. Alliansen eftersatte under sin tid vid makten nödvändiga investeringar i vår infrastruktur, i våra bostäder och i vår välfärd. Investeringar som skulle skapat många nya arbetstillfällen och ökat produktiviteten i vår ekonomi. När finanskrisen drabbade litade de borgerliga istället blint på att jobbskatteavdrag skulle leda till ökad konsumtion och minskad arbetslöshet. Gustav Martinsson och Hans Lööf från KTH visar idag på DN debatt på ett tydligt sätt hur jobbskatteavdrag och subventioner till företag inte är en jobbskapande politik. Trots att bostadskrisen i våra storstäder hindrat företag från att växa och nyanställa valde de borgerliga att prioritera verkningslösa skatterabatter till företag som Mcdonalds, vilka ändå skulle anställt unga människor.

Vi måste välja en annan väg, och då måste vi våga se att den ekonomiska politiken är ett av våra viktigaste verktyg i kampen mot arbetslösheten. Arbetsförmedlingen och de aktiva arbetsmarknadsinsatser vi gör i kommunerna är såklart otroligt viktiga för att förbättra matchning, för att stötta omställning och framförallt för att ta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden tillbaka till utbildning och jobb. Men utan en ekonomisk politik för full sysselsättning så kommer de här insatserna fortsätta vara plåster på brutna ben.

Framtidsinvesteringarna behöver starta nu. Som många debattörer lyft är det ekonomiska läget, med förmånlig räntenivå, idealt för ett omfattande investeringsprogram för att komma till bukt med infrastrukturproblemen och bostadsutmaningen. Det kommer skapa jobb men det handlar också om så mycket mer än jobb. Det handlar om ett samhälle som håller ihop. Om en välfärd som går att lita på. Om jobbet som verktyg för egenmakt och frihet.

Stockholms delegation har ställt sig bakom Generationslöftet
Stockholms delegation har ställt sig bakom Generationslöftet

Som tidigare ordförande i SSU Stockholm är jag såklart extra stolt över att vårt partidistrikt valt att ställa sig bakom SSUs Generationslöfte som handlar om en offensiv ekonomisk politik, rättvisa villkor på arbetsmarknaden och investeringar i fler hyresrätter.

Min förhoppning är att vi under helgen vågar vara både konkreta och visionära. Vi socialdemokrater måste kunna formulera svar på dagens utmaningar likväl som en idé om var vi ska imorgon.

 

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad