Nelson Mandela-priset 2015

På lördag är det dags för årets Nelson Mandela-pris att delas ut. Syftet med priset är att premiera och uppmärksamma eldsjälar som på ett förtjänstfullt sätt genom sitt engagemang och sitt arbete gjort särskilt goda insatser för ökad jämlikhet och integration. Priset delas ut varje år på nationaldagen den 6 juni i Stockholms stadshus och prissumman uppgår till 50 000 kr.

Signering Nelson Mandela priset 2 2015

I år tilldelas föreningen Kvinnocenter Tensta Hjulsta priset. Föreningen är ideell och har ett starkt lokalt engagemang där de arbetar för att stötta utlandsfödda kvinnor och stärka deras självförtroende och identitet. Under de år som föreningen varit verksam har de på olika sätt arbetat med att bryta isoleringen och segregeringen för att öka delaktigheten i det svenska samhället.

För ett drygt år sedan besökte jag Kvinnocentret och deltog vid ett av deras kurstillfällen, jag skrev då om besöket här på bloggen. Kursverksamheten syftar i huvudsak till att rusta kvinnor med språk, kunskap om samhället och datavana som de så väl behöver för att komma in på arbetsmarknaden. Det var ett möte som gjorde starkt intryck på mig. Kvinnorna berättade varmt om sin verksamhet, om hur mycket tillhörigheten och stödet från de andra kvinnorna betyder för deras möjlighet att bryta sin isolering. Men de berättade också skakande berättelser om sina liv, om trauman de upplevt på sin väg till Sverige och de tuffa utmaningar de möter i vardagen.

Det är oroväckande att se hur Stockholm blivit en allt mer segregerad stad där de olika stadsdelarna tenderar bli allt mer homogena och exkluderande. Utförsäljningar av hyresrätter och det fria skolvalet har bidragit till att individer med olika bakgrund allt mer sällan möter varandra. Det bidrar också till segregation på arbetsmarknaden eftersom 8 av 9 jobb tillsätts genom personliga kontakter. De vardagliga mötesplatserna och platser som Kvinnocentret fyller där en viktig funktion för att motverka denna trend.

Jag tror att det är oerhört viktigt för människor att få känna sig behövda. Känslan av att någon behöver just mig. Oavsett om det är en vän, en partner, en förälder eller någon på jobbet. Det är då vi som individer kan växa, känna stolthet och inse att vi är en viktig del av det samhälle vi lever i.

De förutsättningarna måste vi nu skapa. Vi måste se till att minska de trösklar in på arbetsmarknaden som växt sig allt större under de senaste åren. Vi måste motarbeta isoleringen, öppna upp för fler mötesplatser där människor kan inspirera och lära av varandra. Med detta i beaktande så känns det väldigt bra att vi utsett just Kvinnocentret i Tensta Hjulsta som pristagare av 2015 års Nelson Mandela-pris.

Stort lycka till i ert fortsatta oerhört viktiga arbete!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad