Välkomna alla sommarjobbare!

Idag startar anställningarna för några av de ungdomar som under denna sommar ska arbeta i stadens regi. I år är det drygt 8000 ungdomar i Stockholm som har erbjudits ett sommarjobb, det är drygt 1500 fler än förra rekordåret! Rinkeby/Kista har anställt hela 1474 ungdomar, det är ett bra exempel på en stadsdel som verkligen jobbar för att försöka ge alla ungdomar möjligheten!

Nytt för i år var att även 19 åringar kan söka stadens sommarjobb vilket för den som ännu inte fått möjligheten att påbörja sin CV kan vara en väldigt viktig erfarenhet att ha med sig då allt fler jobb tillsätts via kontakter. Idag är det otroligt svårt för ungdomar som tar studenten att utan tidigare arbetslivserfarenhet gå direkt till jobb.

Trycket på de platser vi kunde erbjuda har varit stort och det var svårt att på förhand kunna ana att nästan dubbelt så många skulle söka jämfört med tidigare år. Vi ökade anslagen till sommarjobben i vår budget rejält, men med det stora antalet sökande är det tyvärr många som inte kunnat få sommarjobb i år. Därför behöver vi fortsätta att satsa stort på att skapa fler platser inför kommande år. Det är glädjande att se att det finns ett stort söktryck, det visar att många ungdomar vill jobba och att det finns en stor tilltro till den nya majoriteten i staden. Samtidigt visar det också att vi har mycket kvar att göra om ännu fler ska få möjligheten till första raden på CVt. För att kunna skapa tillfälle för fler av stadens unga att få ett sommarjobb måste vi hitta fler samarbetspartners, både inom det privata näringslivet och i ideella organisationer.

 

Idag har jag haft förmånen att träffa några av de ungdomar som denna vecka påbörjar sitt sommarjobb här i Stadshuset. Som en del av den sociala hållbarhetskommissionen kommer 14 ungdomar från Järvaområdet göra en utredning om hur bandet kan stärkas mellan ICT-klustret i Kista och de unga runt Järvafältet. Jag ser fram emot att följa det arbetet samt ta del av resultatet de kommer fram till.

blogg

 

Vi kommer även att åka ut och besöka fler av våra sommarjobbare för att se vad de tycker och tänker om sitt sommarjobb. Följ det gärna här på instagram (sommarjobbsthlm) så får du också ta del av den insats som ungdomarna gör för staden denna sommar!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad