Lyft blicken för att se kompetensen

Arbetet här i Stadshuset börjar nu sedan en tid tillbaka intensifieras efter en lite lugnare sommarperiod och strax börjar arbetet med 2016 års budget.

För en vecka sedan var jag inbjuden att delta i ett panelsamtal hos Stockholm Tech, en mötesplats för start-ups, där vi diskuterade lösningar för att förenkla rekryteringsprocessen av internationella talanger till IT-relaterade arbetsplatser. Det var en spännande kväll med många intressanta diskussioner om bland annat kapitalbeskattning och fackets krav på insyn och hur de påverkar internationell rekrytering. Även om jag inte alltid var överens med de andra deltagarna, då min bild är att vi idag snarare har problem med att det är svårt att följa upp att arbetskraftsinvandrare i Sverige har schyssta villkor och löner, så var det intressant att lyssna till (läs gärna artikelserien De osynliga i DN för att få en inblick i hur några har det på vår arbetsmarknad idag).

Vi har en diversifierad arbetsmarknad i Stockholm och IT-sektorn ser helt andra utmaningar vad gäller arbetskraftsinvandring än många andra sektorer. Det är uppenbart att det finns saker vi måste göra för att förenkla rekryteringen av talanger till Stockholm. Ur ett kommunalt perspektiv handlar det inte minst om att få fart på byggandet av hyresrätter så att människor har möjlighet att efterfråga en bostad här för en kortare period och utan att ha ett stort kapital med sig.

Jag tror också att det är viktigt att se till den kompetens som redan finns i Stockholm men som inte kommer till sin rätt. Vi har ett problem med att allt för många välutbildade utrikes födda personer fastnar i yrken som inte matchar deras yrkes- och utbildningskompetens. Att människor söker sig hit berikar och utvecklar vår stad. Att människor söker sig hit är också en förutsättning för oss att säkra kompetensförsörjningen inom flera sektorer. Den demografiska utvecklingen gör att vi helt enkelt inte skulle klara oss om människor inte kom hit från andra delar av världen. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som invandrar hit. Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. När människor kommer hit med utbildning- och yrkeslivsbakgrund är det av största vikt att erfarenheten snabbt dokumenteras så att den nyanlände guidas till rätt jobb. Idag möter utlandsfödda personer större trösklar in till arbetsmarknaden än övriga befolkningen och det måste förändras.

Jag är därför glad att regeringen sätter stort fokus på att förbättra förutsättningarna genom att försöka skapa snabbare och bättre valideringssystem så att personer med en relevant utbildning från andra länder också får den erkänd och accepterad här. Från stadens sida arbetar vi exempelvis med SFX för att människor med utbildning och yrkeserfarenhet ska kunna lära sig svenska språket anpassat för deras arbetsmarknad men också få möjligheter att bygga nätverk här. Bristande nätverk är ofta en av anledningarna till att det är svårt som nyanländ att få ett arbete som matchar ens kompetens, där fyller nätverk som Sveriges Internationella Talanger (SIT) en viktig funktion och fler företag skulle kunna göra viktiga insatser genom att själva erbjuda sig att ingå i nätverk eller skapa mentorskapsprogram.

Det berikar Stockholm att människor kommer hit och vi måste ta tillvara på den kompetens som kommer, oavsett inom vilket område det gäller och framförallt se både till den talang som kommit hit tidigare och som redan finns här. En attitydförändring måste också till. Vi måste generellt sluta se en brytning som en språklig brist och istället förstå att det är samma sak som att tala med dialekt, och att det dessutom förmodligen implicerar att personen i fråga talar minst ett språk till. Ett ytterligare språk kan av många företag användas som en resurs för att nå nya målgrupper såväl i Stockholm som utanför Sverige. Det är dags att lyfta blicken och värdera de kunskaper och erfarenheter som berikar vår stad.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad