Sätrahallen- ett steg i rätt riktning

I söndags var det dags att inviga den så efterlängtade Sätrahallen, en fullstor hall som ska komplettera de befintliga idrottsytor som finns i området. Det blir ett viktigt tillskott för idrotten i stadsdelen.

Föreningslivet upplever hallbristen som det främsta hindret för fortsatt utveckling och menar att Stockholm ligger långt efter när det gäller tillgången till hallar. Vi är ense där! Därför var ökad investeringstakt ett av de löften som vi gick till val på i höstas och vi har satsat en idrottsmiljard extra under den här mandatperioden för att öka investeringstakten.

Sätrahallen är den första fullstora idrottshallen som invigs efter det att den nya majoriteten tillträtt. Den var en del i den tidigare borgerliga majoritetens satsning på enklare idrottshallar. Problemet var bara att den borgerliga majoriteten avsatte endast 100 miljoner till fem nya hallar, en summa som även de själva måste ha förstått inte skulle räcka långt. Sätrahallen har byggts till en kostnad av närmare 40 miljoner kronor. Det är den verkligen värd! Men detta visar just att det inte räcker att komma med löften, det krävs också resurser för investeringar. Därför är vår idrottsmiljard helt nödvändig.
sätra

Förutom att öka tillgången till anläggningar är en av våra främsta prioriteringar att få fler barn och unga att motionera och idrotta. Vi ser därför att vi behöver göra satsningar och stötta föreningslivet i många områden. Andelen barn och unga som är föreningsaktiva i stadsdelen där Sätrahallen ligger är låg i jämförelse med många andra stadsdelar, framförallt då det kommer till unga tjejer. Generellt bland stadsdelens mellanstadieungdomar har mindre än hälften ett medlemskap i en idrottsförening men när de kommer upp till högstadienivå så har tyvärr siffran sjunkit till endast en fjärdedel. Av tjejerna i den åldern är endast 14 procent aktiva i en förening.

Stockholm har idag ett rikt idrottsliv vilket är väldigt positivt, men det krävs fortfarande ett aktivt arbete för att göra idrotten mer jämlik. Därför behöver vi arbeta med extra fokus på de områden där vi kan se att den fysiska aktiviteten är låg. Vår förhoppning är att den nya hallen på Sätra IP kan bidra till att skapa mer idrottsaktivitet!

Kul också att svt fanns på plats och bevakade invigningen!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad