I en sammanhållen stad

Jag fortsätter att imponeras av olika initiativ i staden som skapar förutsättningar för människor att mötas.
Här om veckan skrev jag om den kick-off jag medverkade på som Svenska för Baby anordnade i Skogås och i torsdags fick jag ta del av ytterligare ett väldigt intressant projekt: LärOlika

LärOlika skapar möteplatser där dialoger och praktiska övningar ska förena etablerade och nya stockholmare, ungdomar och makthavare, villaägare och miljonprogramsbor. Det är ett forum där gruppen vid sex tillfällen kan träffas för att samtala och utbyta erfarenheter.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm påpekar i den första utkomna rapporten hur den socioekonomiska segregationen tenderar att bli allt större där individer med olika bakgrund i allt mindre omfattning möter varandra i vardagslivet.
Vi lever, bor och arbetar inom alltmer socioekonomiskt homogena områden och de ”naturliga” mötesplatserna mellan individer blir allt färre vilket riskerar bidra till att fördomar stärks. Här kan du läsa mer om kommissionens arbete samt ta del av rapporten.

LärOlikas möten handlar om samtal och lärande mellan människor med olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter. Personerna träffas på olika platser i staden och denna gång hade vi äran att få bjuda in dem till Stadshuset. I utopin uppstår dessa mötesplatser naturligt men som det går att utläsa i rapporten så är trenden snarare den motsatta. Det handlar om att skapa ett intresse av att vilja lära känna varandra, motverka fördomar och skapa en sammanhållen stad. Minimera dikotomin i staden och de sociala ojämlikheternas konsekvenser, för mångfald berikar vår stad.

Idag kan jag inte nog betona vikten av medmänsklighet och hjälpsamhet. I en sammanhållen stad tar vi lärdom av varandra och inbjuder till dialog. I en sammanhållen stad kan vi tillsammans påverka och göra skillnad.

Arbetslösheten i Stockholm sjunker!

De politiska åtgärderna gör skillnad. Nya siffror från Sweco visar att antalet arbetslösa i Stockholm har minskat med 5,1 procent sedan augusti 2014. Det är glädjande att se och det inspirerar till att fortsätta arbeta hårt för att Stockholms arbetsmarknad även fortsättningsvis ska följa denna positiva utveckling.

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Nyheter-fran-Stockholmsregionen/Nyheter/Positiv-utveckling-pa-Stockholms-arbetsmarknad/

I Stockholm ska ingen ung lämnas utanför

Den senaste tiden har det varit stort fokus kring vårt arbete med ”unga utanför”. Under den tidigare majoritetens styre så ökade antalet unga som hamnat i sysslolöshet, vilket innefattar de som saknar känd sysselsättning, alltså varken studerar eller arbetar. Ju längre tid en befinner sig i den situationen desto svårare blir det att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi har valt att prioritera och utöka den uppsökande verksamheten som våra jobbtorg bedriver till att omfatta alla unga upp till 29 år som saknar känd sysselsättning. Två nya Jobbtorg ung är på gång att startas upp i södra delarna av Stockholm så att fler ungdomar får tillgång till hela stadens verktygslåda, med allt från studie och yrkesvägledning, coaching, stöd att söka arbete och studieförberedelse till ungdomsanställningar i kommunen.

Här om dagen var jag med i P4 och kommenterade vårt uppsökande arbete, då speciellt riktat mot unga kvinnor. Det är oerhört viktigt att ha alltid ha en genusanalys av det arbete som staden gör. Avsaknaden av en genusanalys gör att risken är stor att just att unga kvinnor glöms bort då de generellt inte är lika utagerande och ”synliga” som de unga männen.

För den nya politiska majoriteten är genusanalysen prioriterad i hela stadens arbete och vi har utökat det riktade uppsökande arbetet mot just kvinnor. För att nå dem som vi inte möter på torg och andra öppna mötesplatser ser vi det som en grundförutsättning att samarbeta med den ideella sektorn som ofta redan har ett etablerat kontaktnät. Vi har därför nyligen tecknat ett IOP-avtal med Internationella bekantskaper vilket innebär att Svenska med baby och Stockholms stad blir partners. Det är ett bra exempel på hur staden och den ideella sektorn tillsammans kan arbeta för att komma i kontakt med fler kvinnor som har svag anknytning till arbetsmarknaden.

I förra veckan besökte jag Svenska med baby när de hade kick-off i Skogås. Även DN var där och uppmärksammade tillställningen.
Emilia- Svenska med baby
Vi gick till val på att införa en 90-dagars garanti där alla unga i Stockholm som är arbetslösa ska ges stöd att komma tillbaka till utbildning, praktik eller till ett jobb inom 90 dagar efter att de kommit i kontakt med våra Jobbtorg och hittills i år har 385 arbetslösa unga fått en anställning via våra kommunala visstidsanställningar. På så vis får dessa individer möjligheten att ta första steget in på arbetsmarknaden med den erfarenhet och de referenser som ett eget arbete ger.

Den uppsökande verksamheten är ett utvecklingsområde som vi kommer ha stort fokus på fram över, för i Stockholm ska ingen ung lämnas i utanförskap!

Stockholmarna visar stort engagemang för flyktingar

Igår deltog jag liksom ca 15000 andra i manifestationen på Medborgarplatsen. Jag var där för att stå upp för asylrätten, men också för att känna styrkan i att vi är många, många i vårt land som vill stå upp för den. Jag är stolt över att Sveriges statsminister också var där. Hans ord ger hopp inför framtiden och hans ord förpliktigar:

”Nu måste vi återigen bestämma vilket Europa vi ska vara.

Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig,
solidariskt och gemensamt.
Mitt Europa bygger inte murar,
vi hjälps åt när nöden är stor.

Och om vi bär uppgiften tillsammans
kan vi göra skillnad för människor.
Sverige och Tyskland kan inte göra det själva.
Alla EU-länder måste hjälpa till.

Nu är det dags att Europa står upp
för människans okränkbara värde och rätt,
som vi i våra deklarationer och avtal svurit att värna.
Det ska Sverige stå upp för”

Emilia och Gia
Något annat som ger mig hopp inför framtiden är att ni är fler än någonsin som hör av er till Stockholms stad och vill veta hur ni kan göra för att hjälpa till med flyktingmottagandet.

I en tid när populistiska främlingsfientliga partier i Sverige och i Europa vuxit sig allt större och gång på gång försöker kabla ut en felaktig bild av flyktingsituationen är det hoppfullt att se stockholmarnas stora engagemang. Det är tydligt att vi som tror på en solidarisk migrationspolitik är många fler. Idag befinner sig ofattbara 60 miljoner människor på flykt, och omkring 40 000 personer tvingas varje dag lämna sina hem för att komma undan krig, konflikt och förföljelse. Det är vår tids största humanitära katastrof. Att söka asyl och att få en fristad undan förtryck och förföljelse är en mänsklig rättighet, och det är hela det internationella samfundets skyldighet att upprätthålla dessa rättigheter.

Därför är det glädjande att se att så många Stockholmare sluter upp och vill bidra. Tillsammans kan vi göra skillnad, både i det lilla och i det stora. Organisera dig och kräv att Europas ledare tar sitt ansvar för att förhindra att människor drunknar i knappt sjödugliga båtar på medelhavet. Vill du göra en insats här och nu finns det ett stort behov av hem och volontärer för ensamkommande barn. Vill du istället skänka gåvor eller engagera dig på annat sätt finns det många civilsamhällesorganisationer och studieförbund som jobbar med de här frågorna. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här finns lite mer information kring hur du kan bistå i kommunens arbete:

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Ensamkommande-flyktingungdomar/Vill-du-bli-volontarer/

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Integration-och-demokrati/DuoStockholm/

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj–Omsorg/Manga-vill-hjalpa-ensamkommande-flyktingungdomar/