Stockholmarna visar stort engagemang för flyktingar

Igår deltog jag liksom ca 15000 andra i manifestationen på Medborgarplatsen. Jag var där för att stå upp för asylrätten, men också för att känna styrkan i att vi är många, många i vårt land som vill stå upp för den. Jag är stolt över att Sveriges statsminister också var där. Hans ord ger hopp inför framtiden och hans ord förpliktigar:

”Nu måste vi återigen bestämma vilket Europa vi ska vara.

Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig,
solidariskt och gemensamt.
Mitt Europa bygger inte murar,
vi hjälps åt när nöden är stor.

Och om vi bär uppgiften tillsammans
kan vi göra skillnad för människor.
Sverige och Tyskland kan inte göra det själva.
Alla EU-länder måste hjälpa till.

Nu är det dags att Europa står upp
för människans okränkbara värde och rätt,
som vi i våra deklarationer och avtal svurit att värna.
Det ska Sverige stå upp för”

Emilia och Gia
Något annat som ger mig hopp inför framtiden är att ni är fler än någonsin som hör av er till Stockholms stad och vill veta hur ni kan göra för att hjälpa till med flyktingmottagandet.

I en tid när populistiska främlingsfientliga partier i Sverige och i Europa vuxit sig allt större och gång på gång försöker kabla ut en felaktig bild av flyktingsituationen är det hoppfullt att se stockholmarnas stora engagemang. Det är tydligt att vi som tror på en solidarisk migrationspolitik är många fler. Idag befinner sig ofattbara 60 miljoner människor på flykt, och omkring 40 000 personer tvingas varje dag lämna sina hem för att komma undan krig, konflikt och förföljelse. Det är vår tids största humanitära katastrof. Att söka asyl och att få en fristad undan förtryck och förföljelse är en mänsklig rättighet, och det är hela det internationella samfundets skyldighet att upprätthålla dessa rättigheter.

Därför är det glädjande att se att så många Stockholmare sluter upp och vill bidra. Tillsammans kan vi göra skillnad, både i det lilla och i det stora. Organisera dig och kräv att Europas ledare tar sitt ansvar för att förhindra att människor drunknar i knappt sjödugliga båtar på medelhavet. Vill du göra en insats här och nu finns det ett stort behov av hem och volontärer för ensamkommande barn. Vill du istället skänka gåvor eller engagera dig på annat sätt finns det många civilsamhällesorganisationer och studieförbund som jobbar med de här frågorna. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här finns lite mer information kring hur du kan bistå i kommunens arbete:

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Ensamkommande-flyktingungdomar/Vill-du-bli-volontarer/

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Integration-och-demokrati/DuoStockholm/

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj–Omsorg/Manga-vill-hjalpa-ensamkommande-flyktingungdomar/

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad