I en sammanhållen stad

Jag fortsätter att imponeras av olika initiativ i staden som skapar förutsättningar för människor att mötas.
Här om veckan skrev jag om den kick-off jag medverkade på som Svenska för Baby anordnade i Skogås och i torsdags fick jag ta del av ytterligare ett väldigt intressant projekt: LärOlika

LärOlika skapar möteplatser där dialoger och praktiska övningar ska förena etablerade och nya stockholmare, ungdomar och makthavare, villaägare och miljonprogramsbor. Det är ett forum där gruppen vid sex tillfällen kan träffas för att samtala och utbyta erfarenheter.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm påpekar i den första utkomna rapporten hur den socioekonomiska segregationen tenderar att bli allt större där individer med olika bakgrund i allt mindre omfattning möter varandra i vardagslivet.
Vi lever, bor och arbetar inom alltmer socioekonomiskt homogena områden och de ”naturliga” mötesplatserna mellan individer blir allt färre vilket riskerar bidra till att fördomar stärks. Här kan du läsa mer om kommissionens arbete samt ta del av rapporten.

LärOlikas möten handlar om samtal och lärande mellan människor med olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter. Personerna träffas på olika platser i staden och denna gång hade vi äran att få bjuda in dem till Stadshuset. I utopin uppstår dessa mötesplatser naturligt men som det går att utläsa i rapporten så är trenden snarare den motsatta. Det handlar om att skapa ett intresse av att vilja lära känna varandra, motverka fördomar och skapa en sammanhållen stad. Minimera dikotomin i staden och de sociala ojämlikheternas konsekvenser, för mångfald berikar vår stad.

Idag kan jag inte nog betona vikten av medmänsklighet och hjälpsamhet. I en sammanhållen stad tar vi lärdom av varandra och inbjuder till dialog. I en sammanhållen stad kan vi tillsammans påverka och göra skillnad.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad