Idrottsministern på besök i Stadshuset

Igår hade vi besök av Idrottsminister Gabriel Wikström. Jag fick nöjet att visa honom runt i Stadshuset och vi hade en givande dialog om idrotten i Stockholm och i Sverige.
Emilia och Gabriel4
Idrottspolitiken är en viktig del i att bygga ett sammanhållet samhälle och det känns bra att vi har en socialdemokratisk idrottsminister som delar mina tankar och visioner kring vilka frågor som bör prioriteras. Vi diskuterade allt från anläggningsfrågor och supporterkultur till den fråga som ligger mig mest varmt om hjärtat, det jämlika idrottandet. Mycket behöver göras för att alla barn verkligen ska få chansen att idrotta och kunskapsutbyte är viktigt. I arbetet för en mer jämlik stad kan idrotten bidra, då behöver vi ett stort och framförallt inkluderande idrottsliv.

Idrottsrörelsen skapar varje dag tillfällen för barn och unga från olika bakgrunder att mötas. Det är viktigt att politiken uppmuntrar och stöttar allt positivt arbete som görs av ideella krafter i våra idrottföreningar. Samtidigt som vi också måste vara tydliga med hur vi ser på idrottens roll och hur viktigt det är att även idrottsrörelsen fortsätter att aktivt arbeta med metoder för att stärka och förbättra sin inkludering.
Emilia och Gabriel3
Vi har den senaste tiden sett ett stort engagemang från stadens invånare som ställt upp och välkomnat de flyktingar som kommit till Stockholm, och idrottsrörelsen gör otroligt viktiga insatser i att skapa meningsfulla aktiviteter för nyanlända barn och unga. Att läsa om initiativ så som att Bagarmossen Kärrtorp BK nu anordnar fotbollsträningar för ensamkommande flyktingbarn är fantastiskt! Det är ett initiativ som skapar möten där både den psykiska och fysiska hälsan stärks samtidigt som det ger dessa unga ett samanhang i sin nya tillvaro. Detta engagemang måste ges möjlighet och förutsättningar att växa. Därför betyder det så mycket att regeringen redan tidigare i år avsatt pengar riktat till integrationsprojekt inom idrotten, en satsning som nu utökas till nästa år.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad