Frans Schartaus Handelsinstitut 150 år

I torsdags fyllde Stockholms stads yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut 150 år! De bjöd på stort firande i Stadshuset och jag deltog i ett inledande panelsamtal där vi diskuterade betydelsen av kvalificerad eftergymnasial utbildning.
FS150 år
Fram till 2020 väntas efterfrågan på arbetskraft i Stockholms län öka med ungefär 200 000 personer och det gäller framförallt personer med eftergymnasial utbildning.
Det är inte ett optimalt läge som vi har nu då vissa arbetsgivare skriker efter arbetskraft samtidigt som allt för många går arbetslösa, trots de sjunkande siffror som jag tidigare skrivit om. Vi måste därför se till vart behoven finns för att kunna förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
Vi ser att arbetslösheten är som störst bland de personer som saknar gymnasieutbildning och tyvärr så har vi idag en situation där en av tre tjugoåringar i Stockholm saknar gymnasiebetyg.
Därför behövs det ett generellt kunskapslyft, en andra chans till gymnasieutbildning för de som saknar och möjligheter till vidareutbildning. Det handlar om ett livslångt lärande!
FS150år2
Yrkeshögskolan innehar en viktig roll för kompetensförsörjningen och statistik från Frans Schartau visar att 9 av 10 studerande där får arbete efter examen, det är fantastiska siffror! Därför är det mycket positivt att regeringen nu stärker resurserna till yrkeshögskolan så att ännu fler kan få en plats som med all trolighet leder till en anställning. Det är aldrig olönsamt med utbildning, framförallt då det kommer till att få med sig fullständiga gymnasiebetyg men också för att kunna yrkesväxla genom ens arbetsföra liv. Då människor får möjlighet att yrkesväxla frigörs också platser för de som står utanför arbetsmarknaden.

Yrkeshögskolornas utbildningar har yrkesrelevans då näringslivet påverkar utbildningsinnehållet grundat på var det finns ett behov. Varken brist eller överskott inom en utbildningsgrupp är positivt. Vid brist saknas det personer med rätt utbildning som kan utföra efterfrågade arbetsuppgifter och vid överskott får ett antal personer inte arbeta med det de utbildat sig till. Utgångspunkten för yrkeshögskolans utbildningar är således att de ska präglas av arbetsmarknadsbehoven.

Om Stockholm ska fortsätta att vara en stark tillväxtmotor måste vi även ta tillvara på den kompetens och arbetskraft som invandrar hit så deras kompetens snabbt kan leda till ett relevant arbete. På så sätt kommer vi att vara på god väg att klara kompetensförsörjningen och den förändrade åldersstrukturen i Sverige.

Jag ser fram emot att följa utvecklingen av yrkeshögskolans betydelse för arbetsmarknaden och önskar Frans Schartau ett stort grattis till deras 150 år av verksamhet!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad