Ett år vid makten

Förra veckan var det exakt ett år sedan den nya majoriteten installerade sig i Stadshuset för att ta över det politiska styret över Stockholm stad.
Ett år går fort men det är också ett bra tillfälle att stanna upp för att reflektera över de saker som vi hittills har lyckats åstadkomma.
141020 borgarråd
I min roll som arbetsmarknadsborgarråd har jag haft fokus på tre prioriterade områden.
1. Ingen ung utanför
2. Livslångt lärande
3. En arbetsmarknad för alla

Det känns väldigt bra att vi redan nu kan redogöra att vi är på god väg att uppfylla några av de löften som vi gick till val på.
För att delge er ett urplock av det som hänt på arbetsmarknadssidan så vill jag framförallt nämna att vi tagit beslut om att öppna två nya jobbtorg Ung. Det innebär att fler ungdomar kommer kunna få hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden.
90-dagarsgarantin vars innebörd är att kunna erbjuda ungdomar jobb, utbildning eller praktik uppfylls i staden! Alla unga som har kontakt med jobbtorgen och accepterar insatser får det inom 90 dagar vilket känns mycket lovande, för i Stockholm ska ingen ung lämnas utanför.

Vi har också tagit tillbaka och utökat den komvuxpolitik som den tidigare borgerliga majoriteten skar ned på, öppnat upp för fler som vill komplettera till färdiga gymnasiebetyg. Komvux är en viktig instans för det livslånga lärandet så att fler får möjlighet att utbilda, vidareutbilda, och omutbilda sig. Under våren 2015 antogs alla behöriga sökanden till Komvux!

800 stockholmare som varit långtidsarbetslösa har under det här året fått anställning i staden via våra visstidsanställningar. Nytt fokus är dessutom att vi använder social hänsyn i upphandling för att skapa jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är så vi skapar en arbetsmarknad för alla.

Även på idrottssidan har det hänt en hel del. För att punkta upp några prioriterade områden även här så vill jag framförallt nämna dessa viktiga frågor:
1. Ökad simkunnighet
2. Jämlikt idrottande
3. Bygga i kapp

Ökad simkunnighet bland stadens barn och unga är en viktig satsning för att minska antalet olyckor som sker varje år. Simkunnighetskravet är sedan ett par år tillbaka inskrivet i skolans läroplan men då många barn inte klarar av de testerna så har stadens kostandsfria intensivsimskola ”bli vän med vatten” utökats och uppskattningen är att vi detta år uppnådde 55 % närvaro av det uppskattade behovet vilket är en bra ökning från de 30 % året innan.

Vi ser också att ungdomsidrottandet skiljer sig mycket åt mellan våra olika stadsdelar. Det jämlika idrottandet är en stor och viktig fråga att hantera och därför beslöt vi att tillsätta en idrottskoordinator, stationerad i Järva, vars syfte är att främja idrottsverksamheten i området för att nå inaktiva ungdomar och då i synnerhet unga tjejer. En rejäl budgetökning har skjutits till ytterstadssatsningar och det krävs för att göra Stockholm till en än mer jämlik, idrottande och frisk stad. Det ska bli intressant att få följa koordinatorns arbete och betydelse för området.

En större investeringsbudget har dessutom bidragit till att vi kunnat öka byggtakten
och hittills har vi invigt Sätrahallen och Vintervikshallen.
vinterviken
För att nämna ytterligare en satsning vi genomfört under detta första år och som jag är extra stolt över så är det instiftandet av den Sociala hållbarhetskommission som nu tillsatts och som utkommit med sin första rapport. Att få leda det politiska arbetet inom projektet är en ynnest då det har som främsta uppgift att minska klyftor mellan stockholmare.

Det har alltså nu gått ett år av socialdemokratiskt ledd arbetsmarknads- och idrottspolitik i Stockholm. Mycket har redan genomförts men det finns fortfarande saker att kämpa vidare med. Tre år återstår till nästa val och då ska det märkas att vi de senaste fyra åren drivit en solidarisk socialdemokratisk politik. Där alla får möjlighet att förverkliga sina livschanser och ingen kuvas. Ett Stockholm för alla!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad