Läget med bandyhallen

Stockholms bandydistrikt är idag Sveriges största. Bandyn utövas av över 1800 barn och ungdomar, och vi har idag 7 lag som spelar i de högsta serierna inom länet. Precis som vi har brist på andra idrottsytor är behovet av nya isytor i Stockholm stort. Stockholms bandyspelare, ledare och föräldrar vittnar om fyllda barn- och ungdomslag och svårigheter att få istiden att räcka till. En skridsko- och bandyhall i Stockholm behövs för att lindra behovet av fler isytor i Stockholm men också för att förlänga säsongen för stadens bandylag. Idag har Stockholmslagen en stor konkurrensnackdel gentemot de lag runt om i landet som redan i augusti/september kan börja träna på is inne i sina bandyhallar.

Eftersom behovet är skriande var vi väldigt glada när idrottsnämnden i mars 2014 äntligen fattade beslut om en bandy- och skridskohall i Tallkrogen. Samtidigt uttryckte vi redan då i opposition oro för den kalkyl som tagits fram för projektet. Enligt det beslut som fattades under alliansens tid vid makten skulle bandy- och skridskohallen rymmas i en budget på 110 miljoner kronor. När vi tog över styret för drygt 1 år sedan kunde vi se att projektet var byggt på en glädjekalkyl och vi beslutade att höja budgeten med ytterligare 65 mnkr för att rädda projektet.

Tyvärr har det visat sig att den valda platsen i sig innebär komplikationer. Hallen ligger nära Stockholms enda världsarv – Skogskyrkogården – vilket ställer krav på utformningen, för att klara detaljplanen behöver den vara delvis nedsprängd i marken och placeringen påverkar även både dagvattenledningar och cykelstråk som måste byggas om. Kostnaderna för projektet har nu ökat till hela 260 mnkr.

Bandyn i Stockholm behöver mer yta, och Stockholm behöver det förbättrade anläggningsbestånd som en inomhushall innebär. Men att ytterligare kraftigt utöka budgeten för projektet är svårt att motivera, både som idrottsälskare och som skattebetalare.

Vi behöver därför tänka om och genomföra detta projekt på ett bättre sätt. Detta kommer självklart leda till förseningar i projektet, men jag är ändå hoppfull att vi kommer kunna bygga en bandy- och skridskohall i staden. Jag har de senaste dagarna träffat både Stockholms bandyförbund och Hammarby bandy för att genom en konstruktiv dialog se över vilka alternativ vi har framåt. Dessa diskussioner kommer nu följas upp allteftersom de olika alternativen som finns utreds klart av våra förvaltningar.

Jag hoppas att inom de närmaste veckorna kunna ge ett klart besked om hur vägen fram mot en ny bandy- och skridskohall i staden kommer se ut. Ingen ska behöva betvivla att vi kommer att kämpa hårt för att säkerställa att en ny bandy- och skridskohall byggs i staden!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad