Ett Stockholm för alla förutsätter en arbetsmarknad för alla

I två dagar har vi debatterat budgeten för Stockholms stad 2016. Jag har inlett debatterna om arbetsmarknads- och idrottspolitiken. Följande sa jag om majoritetens förslag till budget för Arbetsmarknadsnämnden:

Ett Stockholm för alla förutsätter en arbetsmarknad för alla. Stockholmsregionen är en av Europas rikaste regioner,
arbetslösheten är lägre här än i resten av landet och antalet arbetslösa har dessutom minskat med runt 5 % på ett år, 19402 nya jobb anmäldes i oktober i år och 1158 nya företag startade i staden.

Stockholms tillväxt är beroende av att det kommer fler människor och arbetar i vår stad och vi måste ta tillvara på alla de människor som nu kommer till Stockholm. Ett solidariskt flyktingmottagande är en humanitär självklarhet, men det är också en investering i vår framtid – om vi arbetar proaktivt med matchningen på arbetsmarknaden.

Vår majoritet har styrt staden i ett år nu. Vi har lagt om arbetsmarknadspolitiken, från att misstänkliggöra arbetslösa och utmåla dem som lata till en politik som tror att alla vill arbeta. Till en politik som ser arbetslösheten, inte som ett personligt nederlag, utan som ett samhällsproblem som vi gemensamt måste ta tag i. Till en politik som inser att det är genom att rusta människor för jobb, genom praktisk erfarenhet och utbildning, som de står sig starka på Stockholms arbetsmarknad

Politik gör skillnad. Under det här året får runt 1000 personer som tidigare varit långtidsarbetslösa riktiga kommunala jobb, med schyssta villkor, arbetsträning och utbildning för långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Nästan 10000 ungdomar erbjudits sommarjobb i kommunen och vuxenutbildningen och SFI:n har byggts ut så kraftigt att alla sökanden för första gången på länge får plats.

IMG_8706

Politik gör skillnad. Redan efter ett år har vi sett resultat. Arbetslösheten sjunker i hela Stockholm. Andelen och Antalet människor som är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet minskar. Samtidigt står allt för många människor fortfarande allt för långt bort från arbetsmarknaden. Chanserna till jobb är ojämlikt fördelade över staden och tre av fyra företagare i Stockholm att brist på rätt personal är ett hot mot deras tillväxt. Det är tydligt att vi behöver mer aktiv arbetsmarknadspolitik, inte mindre. Därför är jag glad över att vi i majoriteten fortsätter förstärka politiken för bättre matchning på arbetsmarknaden.

Det är en arbetsmarknadsbudget som satsar på att ingen ung ska behöva gå sysslolös genom investeringar i Uppsökande arbete, i Jobbtorg Ung och i fler anställningar för unga som har social problematik.

Det är en arbetsmarknadsbudget som satsar på livslångt lärande genom fler studie- och yrkesvägledare, fler bristyrkesutbildningar och höjda schabloner för ökad kvalitet.

Det är en arbetsmarknadsbudget som satsar på att skapa en arbetsmarknad för alla genom fler vägar till arbete för nyanlända i bland annat traineeprogram, fler stödinsatser till arbetslösa med olika funktionsnedsättningar och fler kombinerade SFI och yrkeskurser tillsammans med praktik.

För ett Stockholm för alla förutsätter en arbetsmarknad för alla .

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad