I ett Stockholm för alla får alla barn och unga möjlighet till ett aktivt idrotts- och föreningsliv

I två dagar har vi debatterat budgeten för Stockholms stad 2016. Jag har inlett debatterna om arbetsmarknads- och idrottspolitiken. Följande sa jag om majoritetens förslag till budget för Idrottsnämnden:

Stockholm har ett fantastiskt idrottsliv. Här finns välfungerande idrottsföreningar, här finns idrottshallar, fotbollsmattor, ishallar, ridhus, simhallar, utegym, gräsytor och motionsspår, listan kan göras lång. I vår stad finns över 50 av riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund representerade. Vi har i år vunnit folkets pris som Sveriges främsta idrottskommun. Kort sagt finns det mycket att vara stolt över, både som idrottspolitiker och som stockholmare.

Vi har en stor bredd och en enormt engagerad idrottsrörelse. Samtidigt är ojämlikheten stor mellan de som idrottar och de som inte gör det. En enkelresa med tunnelbanans röda linje är en resa mellan helt olika förutsättningar. När vi åker förbi Karlaplan är vi i ett område där 92 % av pojkarna i mellanstadiet är med i en idrottsförening. När vi 26 minuter senare når Skärholmen är bara var fjärde flicka i samma årskurs medlem i en idrottsförening.

Ojämlikheten är vår stads största utmaning. Vi vet att allt fler barn utestängs från idrotten enkom för att föräldrarna inte har råd att betala för deras deltagande. Därför är ett jämlikt idrottande vår högsta prioritering. Med vår budget för 2016 kommer vi kunna ge än bättre stöd till de föreningar som arbetar aktivt med att inkludera fler barn. Samtidigt som vi kan driva mer öppen verksamhet för att öka spontanidrottandet.

Stockholms stad gör idag ett enormt arbete för att ge ensamkommande barn och ungdomar tillgång till skola och bostäder. Men det krävs mer för att bygga ett hem. Och exemplen på idrottsföreningar som med ett stort engagemang välkomnar dessa barn kan göras lång. Vi ska fortsätta arbetet att tillsammans med idrottsrörelsen och föreningslivet skapa mötesplatser och aktiviteter för nya stockholmare.

Vi fortsätter arbetet för att minska det akuta behov som finns av nya idrottsanläggningar. Sedan valet för ett drygt år sedan har vi äntligen börjat öppna upp fler skolidrottshallar för idrotten, det arbetet fortsätter och genom idrottsmiljarden har vi höjt ambitionerna i nybyggnationen.

Våra satsningar på simundervisningen har redan gett resultat. På ett år har vi ökat andelen av elever i målgruppen (de som inte når simkunnighetsmålet) som deltagit i våra intensivsimskolor från ca 30 % till 77 %. Alla barn som växer upp i Stockholm skall kunna simma och vara trygga med vatten.

Närheten till vatten och natur är en otrolig rikedom i vår storstad. Den passion som många stockholmare har för friluftsliv och rekreation ska vi ta tillvara på. Och möjliggöra att fler barn och unga får upptäcka den glädjen. Därför satsar vi på att utveckla våra friluftsområden och skapa tillfällen för fler att prova på.

Vår budget ger bättre förutsättningar för våra idrottsföreningar, för fler idrottsytor, för ett ökat friluftsliv, för fler att lära sig simma och för ett jämlikare idrottande.

I ett Stockholm för alla får alla barn och unga möjlighet till ett aktivt idrotts- och föreningsliv.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad