Situationen på Eriksdalsbadet väcker frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp

De senaste dagarnas rapportering kring de övergrepp som skett i stadens simhallar, då i synnerhet Eriksdalsbadet är något som gör mig uppriktigt arg men även sorgsen. Sorgsen för att vi påminns om att vi fortfarande inte har kommit längre än att kvinnor inte kan vistas i våra offentliga rum utan att behöva riskera att bli antastade.
Det är ett stort demokratiskt problem som jag tyvärr tror att många kvinnor med mig på ett eller annat sätt kan relatera till.
Det här är ett problem där det krävs både akuta lösningar samt mer långsiktiga strategier.

Vi har redan gett idrottsförvaltningen i uppdrag att utföra en omfattande trygghetsöversyn av stadens simhallar i syfte att öka tryggheten, framförallt för de kvinnliga besökarna. Men då händelser likt dessa uppdagas behövs även snabba mer akuta åtgärder tas.
Självklart är inte separatistiska bubbelpooler lösningen på problemen, det är ett mycket större samhällsproblem än så. Det är ett önskemål som uttryckts och som badet försökt tillmötesgå.
Grunden till problemet är att det finns personer som inte kan bete sig och som begår brott och övergrepp. Dessa personer ska inte befinna sig i våra simhallar.
I uppdraget till förvaltningen ingår även att se över möjligheterna för portning av badgäster.

Badet har redan i höstas ökat personaltätheten vilket nu kommer att förstärkas ytterligare. Det har dessutom beslutats att öka ronderingen framförallt kring bubbelpoolerna, förstärka det goda samarbetet med polisen, ansöka om fler övervakningskameror och öka informationen om hur en kan få hjälp om något händer.
Dessa åtgärder har initierats på grund av denna oacceptabla situation och för att alla ska kunna bada tryggt i våra simhallar.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad