Nu ska staden upphandla så att vi skapar mervärde för stockholmarna

I Husby är cirka 6,3 procent av 18-24 åringarna arbetslösa, och närmare 8 procent av 20-24 åringarna i området varken arbetar eller studerar. När Dalhagsskolan i Husby så skulle renoveras förra året användes social hänsyn i upphandlingen av saneringen och renoveringen av skolan. Syftet var att skapa lokala arbetstillfällen för ungdomar i området.

Genom dialog med intresserade entreprenörer resulterade upphandlingen i att 14 ungdomar, som tidigare varit sysslolösa och som inte avslutat sin gymnasieutbildning på bygg och anläggningsprogrammet, fick en projektanställning. Istället för att stå utanför så arbetar nu de här ungdomarna och flera av dem är på väg tillbaka till gymnasiet för att avsluta sin utbildning innan de fortsätter i branschen.

När vi upphandlar använder vi skattepengar och det måste vi göra på ett ansvarsfullt sätt. På ett sätt som ger hög kvalitet och skapar mervärde för stockholmarna, inte sätter lägsta pris till varje pris.

Många andra städer, i Sverige och i Europa, har redan insett vilket viktigt och kraftfullt verktyg upphandling kan vara. Upphandling kan bidra till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling, till att öppna upp fler dörrar till arbetsmarknaden och skapa en mer inkluderande stad. Det som krävs är politisk vilja och ambition.

I måndags beslutade kommunfullmäktige om ett nytt program för upphandling och inköp i staden. En del i den nya policyn är att stadens upphandlingar ska bidra till att nå målet om Ett Stockholm som håller samman. Det utökar möjligheten att ställa sociala krav som minskar arbetslösheten för grupper som står utanför arbetsmarknaden, så att ännu fler än de 14 Husby-ungdomarna kan komma tillbaka till jobb och utbildning.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad