Mer än bara en upphandling

För mig är det självklart att Stockholms stad ska ta sitt ansvar och aktivt arbeta för en konsumtion som är etisk och socialt hållbar. Därför är jag väldigt glad över att vi i fullmäktige den 8 februari tagit beslut om ett nytt upphandlingsprogram för staden.

Stockholm stad är en av Sveriges absolut största arbetsgivare och vi genomför mängder av upphandlingar. För mig är det självklart att de skattepengar vi använder genom vår upphandling ska skapa mervärde och ge kvalitet till Stockholmarna. Det nya upphandlingsprogrammet tar oss i den riktningen. Vi frångår principen om ”lägsta pris till varje pris”, oavsett vilka effekter det ger på kvaliteten, arbetsvillkoren och miljön, och närmar oss ett ansvarsfullt användande av skattemedel som bidrar till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.

Något som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är social hänsyn i upphandling. Genom det nya upphandlingsprogrammet gör vi det möjligt att ställa sociala krav i vår upphandling. Det kan till exempel gälla att entreprenörer bidrar med praktikplatser eller arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  Redan under förra året startade vi arbetet med social hänsyn i upphandling och det har visat sig väldigt framgångsrikt! Ett exempel, som Mitt i skriver om här är upphandlingen av renovering och sanering av Dalhagsskolan i Husby som gav 14 ungdomar från området jobb.

Genom dialog med intresserade entreprenörer så har social hänsyn i upphandling totalt bidragit till att nästan 60 personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden fått anställning under förra året. Med det nya upphandlingsprogrammet på plats kan det bli ännu fler framöver!

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad