En värdegrund i kombination med handling kan förändra världen

Sedan jag blev idrottsborgarråd har ett av mina prioriterade områden varit det jämlika idrottandet. Vi ser att idrotten har många utmaningar framför sig då det kommer till normbrytande verksamhet och inkludering.

I förra veckan hade vi bjudit in Ida Östensson, grundare och ordförande av organisationen Make Equal till stadshuset för att få lyssna till hennes erfarenheter och arbete för hur idrotten kan bli mer jämlik och jämställd. Det var otroligt inspirerade att få lyssna på hennes expertis inom området samt hur en med rätt enkla sätt sprider kunskap och arbetar med lösningsfokuserade metoder för att uppmana till handling i praktiskt jämlikhetsarbete.

ida

Strukturella normer skapar barriärer som måste rivas ner. Det som till synes kan framstå som så självklart, som att alla ska ha samma förutsättningar oavsett etnisk tillhörighet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund är inte en realitet i alla situationer. Vi vet att faktorer som kön, klass och etnisk härkomst idag särskiljer stadens invånare. Unga tjejer i Skärholmen idrottar mindre än unga killar på Östermalm. Samhällets orättvisor avspeglas på så sätt även genom den fysiska aktiviteten, eller inaktiviteten. Idrotten är på så vis en demokratifråga

Vi har tagit ställning för att ekonomiskt investera i jämställdhetssatsningar för ett mer jämställt Stockholm. Vi måste fortsätta arbeta för inkludering och har i vår satsning för budget 2016 avsatt 15 miljoner för det jämlika idrottandet. Genom hållbara och långsiktiga riktade satsningar mot de grupper som står längst från idrottandet kan vi minska ojämlikheten även på detta område. Genom vår satsning på jämställd budgetering kan vi också se till att investeringarna blir allt mer rättvisa. Det är fortfarande en bit kvar till 50/50 i investeringsbudgeten men vi tar steg ditåt. Vi måste parallellt arbeta med investeringar som används av kvinnor i högre utsträckning, som vår investering i Kanalplan, rollerderbyplan och gymnastikhall och samtidigt satsa på att respektive idrott ska bli mer jämställd.

Som idrottsborgarråd kommer jag fortsätta driva på arbetet för att vår idrottspolitik ska präglas av jämlikhet och jämställdhet, där alla har tillgång till och kan tillgodogöra sig fysisk aktivet oavsett de förutsättningar vi har med oss. Alla stockholmare ska ha samma möjligheter att leva ett friskare liv.

Annonser

Published by

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad