Snart dags för sommarjobb!

Nu är det inte långt kvar innan sommaren drar igång. Sommaren är den årstid då många av stadens ungdomar kommer få sin första eller upprepade kontakt med arbetslivet genom våra sommarjobb. Glädjande är att vi detta år återigen ökar antalet arbetstillfällen för våra ungdomar vilket möjliggör för fler att få sin första rad i cv:t

Sedan maktskiftet i Stockholm har hitintills 4426 fler ungdomar fått jobb jämfört med 2014.  Ett resultat av att vi för en aktiv jobbpolitik där vi investerar i människors framtid och ser värdet i det.

Sommarjobben är en viktig del i det arbetet och den styrande politiska majoriteten satsar detta år hela 92 miljoner kronor på detta. För många ungdomar är det den första kontakten de får med arbetslivet, en möjlighet att få ta ansvar och tjäna egna pengar. Vi vet också att det första sommarjobbet är viktigt för att få in en fot på arbetsmarknaden och att det underlättar framtida jobbsökande.

Det är en utmaning att lyckas få fram ett stort antal arbetstillfällen och det krävs en hel del nytänkande och kreativa idéer. Nytt för i år är att staden erbjuder sommarjobb med språkstöd, ett samarbete med SFI för att etablera arbetsrelaterade kontakter till stadens nyanlända ungdomar. Dessutom startar Summer Business Challange, en affärsutvecklingsskola. Två nya satsningar som det ska bli spännande att följa. Roligt att DN uppmärksammade det nu i dagarna!

Förutom att jag gläds över alla de ungdomar som i år kommer att jobba för staden så ser jag också fram emot att få träffa de två sommarjobbare som under tre veckor kommer att jobba med mig och min stab i Stadshuset. Det är full fart framåt, i år levererar vi rekordmånga sommarjobb i Stockholm och det känns riktigt bra!

Tunnelbanan, en spegel av klassamhället

Aftonbladet släppte för ett antal dagar sedan reportaget: Klassresan. En resa längs tunnelbanas röda linje där skillnadernas Stockholm beskrivs. Om hur segregationen bidrar till att vi tappar kontakten med varandra och hur stora skillnaderna är på i princip alla områden, från utbildningsnivå och inkomst till lägenhetspriser. Om du inte redan har sett den så tycker jag att du ska ta dig en titt här. En resa där människors olika livsvillkor beskrivs. En ojämlikhet som påverkar oss alla och därför är vår största framtidsutmaning.

klassresan

Orättvisorna ska bekämpas och det var just därför vi fattade beslut om att instifta Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. En socialt hållbar utveckling innebär att samhällets resurser fördelas på ett sätt som skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och ett boende med tillgång till önskade kvaliteter. Ingen i Stockholm ska behöva gå runt med känslan av att ”ingen i den här staden vill att vi ska vara här”.

Vi lär av varandra och påverkas av varandra. Att vi möts i vardagen är en förutsättning för att vi ska kunna berika varandra och utveckla vår gemensamma stad. Vi ska inte separeras pga socioekonomisk status.  Vi ska istället ge alla stockholmare möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar och skapa förutsättningar för ett gott liv.

Stockholms Finansborgarråd uttrycker här sin oro över att staden håller på att stängas för många stockholmare. Därför behövs det en progressiv politik med aktiva åtgärder där fördelningen av stadens framgångar kommer alla till del. Den sociala hållbarheten är vår viktigaste framtidsfråga. Ökad ojämlikhet bidrar till social oro, misstro och minskad tillit vilket inte bara är skadligt för den enskilda individen utan även för vår ekonomi och vårt samhälle som helhet. Alliansen har länge blundat för hur skillnaderna växer och istället fört en politik som dragit isär staden.  För första gången på länge har vi nu en politisk majoritet som tar skillnaderna i livsvillkor i Stockholm på allvar.

Jag är glad att denna fråga äntligen är prioriterad i Stockholm. Klassanalysen är inte förlegad. Klassklyftorna är något som vi måste bekämpa inom alla politikområden.