Ungdomskommissionen 2016

Förra fredagen fick jag äran att ta del av det fantastiska arbete som Ungdomskommissionen utfört under deras tre sommarjobbande veckor. 50 ungdomar från fem olika stadsdelar har under tre veckor arbetat med olika frågeställningar kopplade till unga och demokrati i syfte att utveckla och förbättra Stockholm som stad.

ungdomskommissionen1

Det här är ett projekt initierat av stadsledningskontoret och Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Under förra årets pilotsatsning fick 14 ungdomar från Järva en ferieanställning då de undersökte hur samarbetet mellan stadens unga och ICT-klustret i Kista kan förstärkas. Så roligt att projektet utvecklats och expanderat så pass mycket det här året!

 De här ungdomarna har gjort ett fantastiskt arbete, kommit fram till bra slutsatser och presenterat åtgärdsförslag för att förbättra deras respektive stadsdelar. Allt från att starta upp ungdomsråd (vilket jag vet att politikerna i Rinkeby- Kista tagit emot med öppna armar), till uppstartande av mindre fritidsgårdar så kallade microgårdar, teknikbibliotek och föreläsningsturnéer för att skapa en bättre relation mellan ungdomar och polis. Förutom alla de välgenomtänkta och genomarbetade förslag som presenterades så gläder det mig även att jämställdhetsfrågan genomsyrade en stor del av deras arbete. Det ger mig en hoppfull känsla inför framtidens Stockholm.

ungdomskommissionen2

Ungdomskommissionen är ett resultat av den politiska prioritering som den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset har lagt om till. Förr oss är det viktigt att utjämna den ojämlikhet som blivit allt större. Vi har sett att vi haft ökade klyftor mellan stockholmare under en lång tid. Den tidigare borgerliga majoriteten ignorerade detta genom att hela tiden hänvisa till ett positivt genomsnitt, men bakom genomsnittet så döljer sig människor vars livschanser inte alls har förbättrats. Vi vet att jämlika samhällen är bättre samhällen. Vi vet också att hög ojämlikhet ger negativa effekter på tillväxt, på näringsliv och på arbetsmarknad. Den utvecklingen måste vi vända och det var därför vi tillsatte en kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Genom ungdomskommissionen får ungdomarna med sig värdefulla meriter på cv:t samtidigt som staden får ta del av de kreativa idéer som framkommit för att sedan arbeta vidare på.

Det ska bli intressant att nu få följa hur resultatet från ungdomskommissionen kan omsättas i praktiken och arbetas in i stadsdelarnas utvecklingsprogam.

 

 

Annonser

Publicerat av

emiliabjuggren

Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad