Budgetsatsning på 4H-gårdarna

Nu i oktober kommer majoritetens budgetförslag för 2017 att presenteras. En budget som fokuserar på ett Stockholm för alla och därmed på att stärka resurserna i delar av vår ytterstad. Jag är glad att vi även under 2017 får igenom ett antal viktiga satsningar både inom idrotts- och arbetsmarknadsområdet.

Här om veckan rapporterade tidningen mitt i om en av de satsningar som vi nu kommer att genomföra. I år kommer vi bland annat att satsa på 4H-gårdarna i Stockholm där vi nu utökar stödet med 1 miljon kronor! Genom 4H-gårdarnas betydelsefulla och uppskattade verksamhet får fler barn och unga ökade jämlika chanser till fritid och friluftsliv, samtidig som de kommer närmare djur och natur. 4H-gårdarna når genom deras geografiska spridning i staden ut till många barn och unga som får möjlighet att inspireras och utvecklas av en miljö de till vardags kanske inte är vana vid.

Sedan vi tog över styret i Stockholm har vårt fokus varit det jämlika idrottandet. Att skapa möjligheter för alla, oavsett bakgrund och var i staden en bor, att ta del av ett aktivt idrotts- och fritidsliv och där fyller 4H-gårdarna en viktig funktion. I Stockholm så hittar du dessa gårdar i Akalla, Bromma, Hägersten, Spånga och vid Stora skuggan. Jag hoppas att många av stadens barn och ungdomar även fortsättningsvis kommer kunna njuta av att besöka dessa gårdar.