Hög nöjdhet med sommarjobben bland stadens unga

Åtta av tio unga är mycket nöjda med sitt sommarjobb inom Stockholms stad. Lika många arbetsgivare uppger att sommarjobbarna varit positiva för verksamheten.

Under sommaren 2016 anställdes 8 156 ungdomar mellan 16-19 för feriejobb inom stadens olika verksamheter. Arbetsmarknadsförvaltning har i en enkät frågat ungdomarna hur nöjda de var med sitt feriejobb, där de fått ge betyg på en femgradig skala. Enkäten visar att de unga till största del är nöjda med sitt feriearbete, 77 procent ger jobbet betyget fyra eller fem. Det här visar att vi kan erbjuda fler ungdomar feriearbeten och fortfarande hålla hög kvalitet på de jobb som erbjuds. För många unga är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och det är viktigt för etableringen på arbetsmarknaden att få erfarenheter och referenser.

Att så många unga som möjligt skulle kunna erbjudas sommarjobb inom staden var ett viktigt vallöfte från Socialdemokraterna. Sedan valet 2014 har den styrande majoriteten satsat 30 miljoner mer på sommarjobben och kunnat erbjuda 2000 fler platser än vid Alliansens sista sommar vid makten. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att ta fram arbetsplatser och de unga har erbjudits jobb inom bland annat barnomsorg, utomhusskötsel, äldrevård och städning. Även arbetsgivarna har fått utvärdera huruvida ungdomarnas insatser varit positiva för verksamheten. Åtta av tio arbetsgivare instämmer helt eller till stor del i påståendet ”Sommarjobbarna har tillfört något positivt till verksamheten”.

kwasi-brown

Det är viktigt för vår majoritet att det finns en bredd i utbudet av feriejobb, så att unga tidigt kan testa på något de tror kan passa dem. Under den dryga tvåårsperiod som vår majoritet styrt Stockholm har ungdomsarbetslösheten gått ner med en tredjedel, vilket är oerhört glädjande. Det beror både på ett bra konjunkturläge och på vår aktiva politik för fler jobb. Men jag är inte nöjd förrän ingen ung lämnas utanför.

I stadens arbete med sommarjobben identifieras vissa utsatta grupper som prioriteras till platserna. Där ingår bland annat unga som avbrutit gymnasiestudier och unga med funktionsnedsättning. I de prioriterade grupperna, som i år var 1 022 personer, har i princip alla erbjudits sommarjobb. Stadens har också samarbetat med föreningen Stockholm Open där unga från ytterstadsområden fått arbeta på kommunikationsbyråer. Sommarjobb med språkstöd för ensamkommande flyktingungdomar har varit en särskild satsning i årets palett av feriearbeten, såväl som möjligheten att driva sommarlovsföretag i samarbete med Stockholm Business Region.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet

Idrottsboom i Söderort

I Stockholm har vi ett fantastiskt föreningsliv, fyllt av kämpaglöd och engagemang. Samtidigt står idrotten inför stora utmaningar pga anläggningsbristen. När vi tillträdde efter valet tillsatte vi en extra idrottsmiljard för att öka investeringstakten. Utan den idrottsmiljarden hade flera av våra idrottssatsningar inte varit genomförbara.

Genom idogt slit omvandlas visionen och satsningarna till konkreta resultat och nästa vecka klubbar vi äntligen besluten av dessa efterlängtade idrottssatsningar.

  1. En dubbel idrottshall och en 11-spels fotbollsplan vid Kämpetorpskolan
  2. Ny träningshall för skridsko och bandy på Gubbängen
  3. En idrottshall i Västberga
  4. Två nya konstgräsplaner på Vårbergs IP

gubbangen_vyorbyleden_01

Jag har full förståelse att situationen ibland upplevs som frustrerande. Det tar lite tid att bygga en hållbar stad med långsiktiga investeringar, inte bara för dagens idrottande ungdom utan även framtidens. Men, våra prioriteringar börjar nu ge resultat och jag hoppas att vi får förtroende att fortsätta den positiva utveckling som vi nu har initierat. Drivkraften det ger mig när jag ser resultaten av en aktivt förd idrottspolitik får mig att fortsätta kämpa för att göra Stockholm till en än bättre idrottsstad.

Med dessa fyra nya tillskott i staden kommer vi skapa fler idrottsytor som gynnar både föreningslivet och alla motionerande stockholmare. Och dessa beslut är väl värda att fira!